DZ sprejel novelo zakona o glasbenih šolah

DZ je s 75 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog novele zakona o glasbenih šolah, ki usklajuje poimenovanja za izobraževalne programe, ureja postopke izobraževanja na daljavo, posodablja zbiranje in varstvo podatkov staršev in otrok ter določa nove predmete, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju.

Dopolnilno obrazložitev k predlogu novele zakona o glasbeni šoli je podala državna sekretarka ministrstva za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič. Cilj predlaganih sprememb je ohranjanje in izboljšanje kakovosti izobraževanja glasbenega šolstva, spremembe, ki jih zakon uvaja, pa sledijo razvoju glasbenega izobraževanja in potrebam po novostim, je pojasnila.

Predlog usklajuje poimenovanja izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira zbiranje in varstvo podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice učencev do podaljšanega izobraževanja, določa nove predmete, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju.

“Novi predmeti s področja jazza in zabavne glasbe, ki se uvajajo s šolskim letom 2025/2026, omogočajo širše možnosti za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih. Učenci se poleg inštrumenta oziroma petja ali plesa učijo še glasbene teorije, solfeggia, spoznajo različne zvrsti glasbe ter sodelujejo v komornih skupinah oziroma v orkestrih. S tem se spodbuja tudi razvoj tehničnih in interpretativnih veščin. Učenci se naučijo razmišljati, kritično analizirati in razumeti glasbeno strukturo, pri interpretaciji pa vključujejo lastne izraze,” je povedala.

Poslanci tako koalicije kot opozicije so zakonu napovedali podporo. Sprememba izobraževalnega programa Glasba tako po mnenju Franca Kepe (SDS) upošteva načelo inovativnosti, ustvarjalnosti in spodbujanja. Iva Dimic (NSi) je opozorila na potrebo po dodani določbi, ki bo predvidevala primerne prilagoditve vpisa v glasbene šole za otroke s posebnimi potrebami.

Predrag Baković (SD) je poudaril, da spremembe zakona sledijo razvoju glasbenega izobraževanja in uvajajo nekatere novosti, zato ga bodo soglasno podprli. Zakon po oceni Tatjane Greif (Levica) prav tako sistematizira šolanje na daljavo pod enakimi pogoji in v enaki obliki kot to ureja novela zakona o osnovni šoli in služi zagotavljanju kakovostnega razvoja glasbenega izobraževanja. Jožica Derganc (Svoboda) je izpostavila, da bodo natančneje določene tudi pristojnosti in kriteriji za uvedbo dodatnega pouka, kar omogoča prilagajanje programa posebnim potrebam in interesom učencev.

Back to top button