DZ soglasno sprejel novi zakon o Kobilarni Lipica

Poslanci so na današnjem glasovanju soglasno sprejel novi zakon o Kobilarni Lipica. Ta predvideva vnovično uvedbo enovitega upravljanja območja kobilarne, po katerem bo ena družba skrbela za kulturne in naravne vrednote ter jih turistično tržila.

Predlog novega zakona predvideva, da bo družba Holding Kobilarna Lipica z uveljavitvijo zakona nadaljevala delo kot družba Kobilarna Lipica, v roku šestih mesecev pa ji bo pripojeno sedanje podjetje Kobilarna Lipica, ki je do zdaj skrbelo za izvajanje javne službe.

Po novem namreč ne bo šlo več za sistem s koncesijo za izvajanje javne službe skrbi za dediščino na območju Lipice, ampak bo nova družba zadolžena za uresničevanje javnega interesa, torej za skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami (npr. čredo konj in njihovo vzrejo, posestvom in stavbami, intelektualno lastnino ter klasično jahalno šolo), te pa bo tudi tržila za turistične namene.

Družba bo zasnovana nepridobitno. Ker bo tržne prihodke ustvarjala s premoženjem države, bo morala državi letno plačevati nadomestilo v višini vsaj treh odstotkov tržnih prihodkov.

Kot je na današnji seji DZ pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, zakon prinaša predvsem nov model upravljanja, ki še vedno deli samo dejavnost na skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami, kar financira državni proračun, ter trženje kulturnih in naravnih vrednot, kar pa bo Kobilarna Lipica opravljala v svojim imenom in za svoj račun.

Skupščina nove enotne družbe bo vlada, podjetje pa bo imelo tričlansko upravo, v kateri bosta poleg generalnega direktorja še direktorja za konjerejo in konjeništvo ter za turizem. Nadzorni svet bo imel šest članov, od katerih bodo trije predstavniki ustanovitelja, eden Občine Sežana in dva iz vrst zaposlenih. Predviden je še petčlanski strokovni svet kot strokovna podpora vodstvu.

Zakonski predlog predvideva stroge pogoje za nadzornike in člane uprave ter v upravljanje vpeljuje najvišja načela korporativnega upravljanja Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Nadzornike bo na podlagi javnega razpisa akreditiral Slovenski državni holding (SDH), ki bo četrtletno preverjal tudi poslovanje kobilarne in o njem poročal vladi.

Novi zakon je podprlo vseh 75 prisotnih poslancev in poslank. Poslanske skupine so v današnji predstavitvi stališč izpostavile prepričanje, da se z novim zakonom vzpostavlja boljše pogoje za razvoj Kobilarne Lipica in turistične dejavnosti v regiji.

Back to top button