AktualnoSlovenijaGospodarstvo

DZ skozi predlog novele zakona o izvrševanju proračuna

DZ je dokončal obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, s katero se bo investicije v vojsko izvzelo iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna. Del opozicije vztraja, da gre za nesprejemljiv obvod ustavnega sodišča, ki prav zdaj odloča o ustavnosti novembra sprejetega zakona o investicijah v vojski.

Predstavnika ministrstva za finance in obrambo sta poslancem predlog novele zakona predstavila v četrtek zvečer. Neposredni proračunski uporabniki praviloma ne smejo prevzemati obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, a pri vojaški opremi so dobavni roki tudi leto in pol, poleg tega so dobave praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje, je povedala Kristina Šteblaj s finančnega ministrstva.

Zdaj je v zakonu o izvrševanju proračuna zapisano, da kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo tudi pogodbe za investicije v Slovensko vojsko na podlagi posebnega zakona. Potem ko je ustavno sodišče januarja zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v vojsko začasno zadržalo, pa zdaj vlada predlaga, naj kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo pogodbe za investicije, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo.

Večji del opozicije tej določbi nasprotuje. “Z njo se bo namreč omogočilo, da se bodo lahko začele nabave Slovenske vojske v višini 780 milijonov evrov, še preden bo ustavno sodišče o tem odločilo,” je opozorila Andreja Zabret (LMŠ). Da bodo predlog novele zakona podprli, so v četrtek poleg poslancev koalicije napovedali v DeSUS in SNS.

“Obravnavani zakon krši celo serijo členov ustave,” je danes dejal Miha Kordiš (Levica). Predvsem pa ga boli, da se z njim poskuša obiti zakon o za 780 milijonov evrov investicijah v Slovensko vojsko, ki ga je ustavno sodišče januarja začasno zadržalo, je dodal.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Uroš Lampret je pojasnil, da gre za tiste projekte, ki jih je DZ že pred leti zapisal v strateške dokumente vojske. Predvsem pa je potrditev predlaganih sprememb po njegovih besedah potrebna, da bi lahko kupili taktično transportno letalo, ki pa se ne bo uporabljalo le za potrebe vojske.

“Ne gre za vprašanje opremljanja Slovenske vojske,” je odgovorila Tina Heferle (LMŠ). Sporni člen namreč daje pravno podlago za investicije v Slovensko vojsko, ki pa jih je ustavno sodišče začasno zadržalo.

Da določbe zakona o izvrševanju proračuna predvidevajo porabo tistih sredstev, ki jih je ustavno sodišče v nekem drugem zakonu zadržalo, je kršitev ne le načela zakonitosti, pač pa tudi načela pravne države, je opozoril tudi Igor Peček (LMŠ). “In to, spoštovani kolegi, pravzaprav počenjate danes,” je dejal.

Predlog novele zakona prinaša še nekatere rešitve, ki se zdijo opoziciji dobrodošle. Ena od njih je podaljšanje roka za predložitev letnih poročil Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS v tem letu z 31. marca na 30. april.

V Levici bi te določbe iz zakonskega besedila izvzeli in uredili z drugim zakonom, ki so ga že vložili v obravnavo v DZ. “Pri tem zakonu je vlada za talce vzela računovodje, da bi zaščitila nabave orožja,” je o danes obravnavanem predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna dejal Kordiš. V SD pa predlagajo daljše podaljšanje teh rokov, in sicer do konca junija.

Novela zakona bo uveljavila tudi možnost prerazporeditve proračunskih sredstev za financiranje namenov v zvezi z epidemijo ter dodatno zaposlovanje pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna države in občin pod določenimi pogoji.

Source
STA
Back to top button