DZ prek predloga novega zakona o varstvu potrošnikov

Poslanske skupine so danes večinoma napovedale podporo predlogu novega zakona o varstvu potrošnikov, ki bo v slovenski pravni red prenesel določbe treh evropskih direktiv ter tako med drugim uvedel novosti glede jamčevalnih zahtevkov, dobav digitalnih vsebin in enakega označevanja blaga različne kakovosti.

 

Novi zakon, ki bo nadomestil veljavna zakon o varstvu potrošnikov in zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, bo zagotavljal visoko raven varstva potrošnikov, ne da bi gospodarstvu nalagali nepotrebna bremena, je dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. Cilj je zagotoviti visoko varstvo potrošnikov ter pregledne, stabilne in učinkovite trge z ustreznim nadzorom.

Poslanske skupine so ocenjevale, da predlog prinaša potrebne novosti, med drugim glede digitalnih storitev in dvojne kakovosti blaga, hkrati bo bolj pregleden kot veljavni zakon iz leta 1998, ki je bil večkrat dopolnjen. Poslanske skupine koalicije in SDS so napovedale, da bodo predlog podprle, v NSi so dejali, da mu ne bodo nasprotovali.

Novi zakon bo uvedel hierarhijo jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga, in sicer bo prva stopnja brezplačno popravilo ali zamenjava blaga, druga stopnja pa znižanje kupnine ali odstop od pogodbe. Kljub tej hierarhiji pa bo lahko potrošnik takoj odstopil od pogodbe, če se bo neskladnost blaga pojavila v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.

Zakon bo uvedel regresno pravico za prodajalca, ki bo izpolnil zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.

Na novo bodo urejene pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve. Pri tem bo med drugim določena tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve. Poglavje o pogodbi o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve se bo uporabljalo tudi v primeru, ko se bo potrošnik zavezal, da bo posredoval osebne podatke v zameno za dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Prepovedana bo t. i. dvojna kakovost blaga – dovoljena bo različna kakovost blaga, prepovedano pa bo različno blago enako označiti. “Se spomnite milke pri nas in milke v Nemčiji?” je na prakso zahodnih podjetij na vzhodnoevropskih trgih na primeru čokolade opozoril Han.

Bolj jasno bo opredeljena tudi obveznost podjetij, kako in v kakšnih situacijah morajo pri ponujanju popustov označiti prejšnjo ceno in znižano ceno.

Zakon prinaša novosti tudi glede spletnih tržnic, med drugim bodo te morale potrošnikom zagotoviti informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov). Platforma bo morala tudi razkriti, ko bo višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platform, prepovedano bo torej prikrito oglaševanje.

Določeno bo, kdaj bodo morala podjetja pri ponujanju popustov označiti prejšnjo ceno in znižano ceno.

Zakon bo z zakonodajo drugih držav EU poenotil merila za odmero glob in določil, da bo pri čezmejnih kršitvah globa znaša od 0,5 odstotka do štiri odstotke letnega prometa podjetja.

Tudi v novem zakonu bo obvezna enoletna garancija proizvajalca za t. i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu. Ostaja tudi obveznost proizvajalca tega blaga, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.

Source
STA
Back to top button