DZ bo tretjo obravnavo predloga za več kadra v domovih za starejše opravil na naslednji seji

DZ je sprejel več koalicijskih dopolnil k predlogu zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Tretja obravnava bo na naslednji seji. Za sklep, naj vlada pripravi predlog za tretjo obravnavo, je glasovalo 55 poslancev, proti pa ni bil noben.

Predlog zakona prinaša osem ukrepov, ki se bodo izvajali v letih 2024, 2025 in 2026. Njihova skupna vrednost je ocenjena na slabih deset milijonov evrov. Po pojasnilih ministrstva za solidarno prihodnost, ki je zakon pripravilo, omogoča sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Sofinancira pa tudi stroške za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca.

Prav tako uvaja sistem kadrovskih štipendij, določa integracijske programe ob zaposlitvi ljudi brez slovenskega državljanstva, zavod za zaposlovanje pa bo nudil podporo pri zaposlovanju tujcev.

Poleg tega želi vlada z zakonom izboljšati pogoje za krepitev prostovoljstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Ob tem vzpostavlja sistem za zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih. Hkrati omogoča sofinanciranje pri nakupu sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih.

DZ danes ni sprejel dopolnila NSi, po katerem bi bili vsi zaposleni v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi upravičeni do dodatka za zagotavljanje kakovosti in varnosti v višini 20 odstotkov osnovne plače. Tako bi bilo po predlogu NSi vse do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil sistem plač v javnem sektorju.

Back to top button