SlovenijaGospodarstvo

DUTB lani s 35,2 milijona evrov čistega dobička

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani ustvarila 35,2 milijona evrov čistega dobička, kar je pet milijonov manj kot leto prej. Prilivi iz upravljanja premoženja so dosegli 161,6 milijona evrov, kar je 7,8 odstotka skupne vrednosti prenesenega premoženja iz bank. DUTB je leto kljub epidemiji zaključila uspešno, so ocenili v družbi.

Konec lanskega leta je DUTB upravljala 615 milijonov evrov sredstev, kar v primerjavi s koncem predlanskega leta predstavlja 12-odstotni padec. Večino portfelja (56 odstotkov) so predstavljale terjatve, ki so jim po vrednosti sledile nepremičnine (23 odstotkov) in lastniške naložbe (21 odstotkov).

DUTB je lani upravljala z manjšim in zahtevnejšim preostalim portfeljem sredstev kot leto prej, kljub temu pa dosegla enako raven dobička pred obdavčitvijo, so izpostavili v DUTB. Kapital družbe že presega skupni vložek države v celotnem obdobju delovanja družbe, so zapisali v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Lani so ustvarili 161,6 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 7,8 odstotka skupne prenosne vrednosti sredstev. Glede na novo ekonomsko realnost je družba maja lani pripravila popravek finančnega načrta s ciljem nadoknaditi del izgubljenih ali zamaknjenih prilivov, ob koncu leta pa je popravljeno ciljno vrednost iz načrta tudi presegla.

Od ustanovitve do konca lanskega leta je DUTB skupaj ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov prilivov.

Obseg portfeljev v upravljanju se je lani zmanjšal za 12 odstotkov, najbolj portfelj terjatev, pri katerem je bilo izvedenih tudi nekaj konverzij v nepremičnine. Ob visoki prodaji (62,6 milijona evrov) se je znižal portfelj nepremičnin, medtem ko se je portfelj lastniških naložb povečal tako zaradi konverzij terjatev kot zaradi prevrednotenj.

Vključujoč čisti dobiček lanskega leta v višini 35,2 milijona evrov je kazalnik EROE, ki po pojasnilih DUTB predstavlja povprečno letno donosnost na vloženi kapital s popravki, znašal 25,6 odstotka, medtem ko zakonska zahteva znaša osem odstotkov. Ob tem je DUTB v celotnem času delovanja državi nakazala tudi 75,9 milijona evrov nadomestila za državno poroštvo na izdan dolg, so dodali.

Medtem ko so se stroški financiranja znižali za petino, so se primerljivi stroški poslovanja v lanskem letu glede na leto 2019 znižali za 11 odstotkov.

DUTB je lani uspešno zaključila še sedem dodatnih primerov prestrukturiranj dolžnikov, s čimer je zaključenih prestrukturiranj 60 odstotkov. Poleg teh 123 primerov prestrukturiranja DUTB skupno obravnava še 638 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj prav tako skoraj 60-odstoten.

Revizijo računovodskih izkazov za lansko poslovno leto je opravila revizijska družba Deloitte ter izdala mnenje brez pridržka, revidirano letno poročilo pa je nato v sredo obravnaval in potrdil upravni odbor DUTB. Vlada v vlogi skupščine DUTB letnega poročila še ni sprejela.

Source
STA
Back to top button