Državni svetniki o vetu na zakon o posebnih pravicah manjšin v vzgoji in izobraževanju

Državni svetniki bodo na predlog komisije za kulturo danes odločali o odložilnem vetu na novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Novela na novo določa raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce in učitelje v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.

 

 

Komisija DS za kulturo, znanost in šolstvo v obrazložitvi med drugim opozarja, da bodo morali učitelji, ki v šolah z italijanskim učnim jezikom poučujejo slovenski jezik in druge tuje jezike, po noveli uspešno opraviti preizkus znanja italijanskega jezika na ravni C1. To je označila za hudo zaostritev v obdobju vedno večjega pomanjkanja kadra na področju šolstva.

Predloga novele, ki jo je DZ na izredni seji sprejel 13. januarja, sta s podpisi koalicijskih poslancev vložila manjšinska poslanca Ferenc Horvath in Felice Žiža. Osnovni razlog za spremembo zakona je slediti spremembam v praksi v manjšinskem šolstvu v Sloveniji ter zagotoviti večjo kakovost šolstva v italijanskem učnem jeziku na Obali.

Spremembe so po navedbah predlagateljev plod analize obstoječega stanja ter pripomb ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom.

Novela bo šolam z italijanskim učnim jezikom omogočila še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki je po mnenju predlagateljev ključen dejavnik za njihov nadaljnji obstoj in razvoj. Šole z italijanskim učnim jezikom naj bi tako postale enakopravne in enakovredne slovenskim šolam s slovenskim učnim jezikom.

Source
STA
Back to top button