Direkcija za vode v izboljšanje poplavne varnosti Celja

Poudarki zgodbe
  • Kako bo nasip posegel na območje nekdanje drevesnice propadlega vrtnarstva v Medlogu, kjer si mnogi želijo ureditve drevesnega parka, pa še ni znano.

Direkcija za vode je začela gradnjo nasipov v Medlogu in na Špici v Celju z namenom izboljšanja poplavne varnosti Celja. Izvajalec del je tako zaradi razglašene povečane poplavne ogroženosti konec leta 2020 pričel s pripravljalnimi deli oz. s pripravo zemljišča za izvajanje gradbenih del v okviru gradnje protipoplavnih ukrepov na območju Medloga.

Kot so za STA povedali na direkciji, bo gradnja protipoplavnih ukrepov predvidoma končana do konca letošnjega leta, vrednost naložbe pa znaša okoli 3,5 milijona evrov.

Pojasnili so tudi, da je bila izvedba protipoplavnih ukrepov v Celju načrtovana ob upoštevanju dejstva, da bo hkrati zgrajen tudi suhi zadrževalnik v Levcu. Tega pa ni bilo možno izvesti brez sprejetja državnega prostorskega načrta, katerega postopek se je začasno ustavil.

“S tem je ostal del Celja, zahodno od vodotoka Ložnica, poplavno ogrožen. Na podlagi izdelane študije hidravlične preveritve širšega območja Špice v Celju in ob upoštevanju izvedene ureditve ob Ložnici in Savinji so bili načrtovani nadomestni ukrepi, ki bodo zaščitili večji predel naselja Špica in Medlog ob istočasnem pogoju, da se na ostalemu območju razmere nikakor ne poslabšajo,” so navedli na direkciji.

Na podlagi ugotovitev novo izdelane hidravlične analize se je izkazalo, da je za zagotovitev poplavne varnosti območja Špice treba izvesti nadomestne ukrepe, ki zajemajo znižanje ceste do nekdanje betonarne, izgradnja čelnega in vzdolžnega nasipa ob vrtnariji v Medlogu, ureditev na območju Ljubljanske ceste ter ureditve brežin vzdolž struge Savinje.

 

Source
sta.si
Back to top button