Dijaška organizacija pozvala k hitrejšemu vračanju dijakov v šole

Dijaška organizacija je v odprtem pismu ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter vladi pozvala k vrnitvi dijakov v šolske klopi. Predlagajo, da bi se dijaki zaključnih letnikov v šole vrnili sočasno z odpiranjem vrtcev in prve triade osnovne šole, preostali dijaki pa v oranžni fazi. Skrbi jih tudi neenakost srednješolcev med regijami.

 

Dijaška organizacija Slovenije pozdravlja vse sprejete načrte, ki natančno določajo sproščanje trenutnih vladnih ukrepov na vseh področjih. “V preteklih mesecih smo namreč jasne načrte in bolj temeljite smernice na tem področju pogrešali,” so zapisali v pismu, ki ga je podpisala predsednica organizacije Maja Kalin.

Po zadnjem sprejetem načrtu naj bi se dijaki zaključnih letnikov srednjih šol vračali v izobraževalne ustanove, ko bo njihova regija v oranžni fazi, ostali srednješolci pa bi se v polni zasedbi vračali šele v rumeni fazi.

Dijaki podpirajo izvedbo pouka po modelu C in vse ustrezne varnostne ukrepe, da se prepreči nenadzorovano širjenje okužb. “Dijaki se zavedamo resnosti situacije in zmožnosti zdravstvenih kapacitet ter pomembnosti delovanja ostalih panog, predvsem gospodarstva, a se nam zdi, da se izobraževanja trenutno ne ceni dovolj in da smo srednješolci ponovno v slabšem položaju,” so sporočili.

Predlagajo, da se zaključni letniki srednjih šol v šolske klopi vračajo hkrati z vrtci in prvo triado osnovnih šol, torej že v rdeči fazi. Menijo, da je to nujno za kakovosten zaključek srednješolskega izobraževanja in hkrati za kakovostno pripravo na zaključne izpite. Poudarili so, da so bili dijaki zaključnih letnikov v procesu šolanja na daljavo najbolj prikrajšani kakovostnega pouka, in spomnili na laboratorijske ter terenske vaje. Za ostale dijake pa predlagajo, da se v šolo vračajo v oranžni fazi, hkrati z osnovnošolci.

V načrtu je predvideno tudi vračanje srednješolcev v šole ob doseganju tako nacionalnega merila kot tudi regijskega merila. A dijake skrbi predvsem neenakost srednješolcev med posameznimi regijami glede na epidemiološko sliko. Poudarili so, da dijaki zaključnih letnikov ob koncu leta opravljajo enake izpite, na katere pa ob regijskem sproščanju ukrepov ne bodo tudi enako pripravljeni.

Zato vladi predlagajo, da če se v ostalih regijah situacija v enomesečnem časovnem obdobju ne izboljša do te mere, da je povratek v šole možen znotraj predvidenega načrta sproščanja ukrepov, da odpre vse srednješolske zavode v Sloveniji. “Le tako se lahko izognemo postavljanju dijakov v neenak položaj in vsem zagotovimo enake zmožnosti izobraževalnega procesa,” so zapisali.

Pozvali so tudi, da se čim prej omogoči izvajanje praktičnega pouka. Tega je mogoče izvesti ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in v manjših skupinah, so dodali.

Spomnili so, da pouk na daljavo nikakor ni primerljiv s klasičnim poukom. Pouk na daljavo je manj kakovosten in manj dostopen, vračanje v šolske klopi pa dijakom pomaga pri občutku stabilnosti ter pozitivno vpliva na duševno zdravje.

Source
STA
Back to top button