Deset milijonov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov

Javni poziv agencije za energijo

Agencija za energijo je objavila javni poziv k prijavi projektov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.

Na voljo je 10 milijonov evrov, projekte pa lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki investitorje najdejo šele po potrditvi projekta.

Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Investitorji ali promotorji lahko prijavijo naprave za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, katerih nazivna električna moč dosega do 10 megavatov, z izjemno naprav za vetrno energijo, ki lahko dosežejo moč 50 megavatov. Izkoriščajo lahko energetski potencial vodotokov, vetrno energijo, geotermalno energijo ter energijo iz bioplina, ki izvira iz biomase.

Proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom na fosilno gorivo pa imajo lahko nazivno moč 20 megavatov.

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Agencije za energijo. Rok za prijavo projektov je 10. februar 2021.

 

Via
STA
Source
RTV MMC
Back to top button