SlovenijaGospodarstvo

Delničarji Zavarovalnice Triglav na majski skupščini o novih nadzornikih

Zavarovalnica Triglav je za 25. maj sklicala skupščino delničarjev, na kateri bodo odločali o izplačilu dividend v višini 1,70 evra bruto na delnico in o novih nadzornikih. Štirim dosedanjim nadzornikom namreč junija poteče mandat, ena mesto v nadzornem svetu pa se je izpraznilo že lani, ko je z mesta članice odstopila Nataša Damjanovič.

 

Medtem ko je Damjanovičeva junija lani odstopila iz nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, 13. junija letos mandat poteče Mariu Gobbu, Žigi Škerjancu, Andreju Andoljšku in Milanu Tomaževiču. Prvemu nadzorniku Igorju Stebernaku medtem mandat še ne poteče.

Andoljšku se skladno s predlogom sklepa za skupščino obeta nov štiriletni mandat med nadzorniki, za nove nadzornike pa so predlagani še Tomaž Benčina, Branko Bračko, Jure Valjavec in Peter Kavčič, izhaja iz sklica skupščine, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničarji se bodo sicer na skupščini seznanili z letnim poročilom skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, v katerem je družba kljub zahtevnim razmeram zaradi pandemije covida-19 in okolja nizkih obrestnih mer dosegla dobre rezultate ter izkazala svojo odpornost in finančno stabilnost, so danes v sporočilu za javnost poudarili v zavarovalnici.

Odločali bodo tudi o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 89,6 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38,6 milijona evrov predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in petodstotni dividendni donos.

O uporabi preostanka bilančnega dobička v višini slabih 51 milijonov evrov se bo skladno s predlogom odločalo v prihodnjih letih.

Na dnevnem redu redne skupščine so še podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2020 in spremembe statuta družbe. Te so predlagane zaradi spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev, kot je na primer izvajanje virtualnih in elektronskih skupščin.

Zavarovalnica Triglav bo tudi letos delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini preko pooblaščencev. Zaradi negotovih razmer pandemije covida-19 v družbi priporočajo delničarjem, da prednostno izberejo to možnost glasovanja na skupščini na daljavo.

Skupina Triglav je po nerevidiranih poslovnih rezultatih lani šesto leto zapored dosegla premijsko rast – njen obseg se je povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov. Čisti dobiček je medtem padel za 12 odstotkov na 73,7 milijona evrov. Celostno poročilo o lanskem poslovanju naj bi sicer objavili v sredo.

Source
STA
Back to top button