Delničarji Telekoma na skupščini o višini dividende

Delničarji Telekoma Slovenija bodo na današnji skupščini odločali o predlogu delitve lanskega bilančnega dobička v višini 34,98 milijona evrov. Vodstvo predlaga, da bi dividenda znašala štiri evre bruto na delnico, SDH predlaga dividendo v višini 4,50 evra, društvo Mali delničarji Slovenije pa želi, da bi dosegla pet evrov.

Uprava in nadzorni svet Telekoma predlagata, da se za dividende nameni 26,02 milijona evrov oz. štiri evre bruto na delnico. To je 50 centov več kot lani. Preostali del bilančnega dobička v višini 8,96 milijona evrov bi se po predlogu prenesel v naslednje leto.

Slovenski državni holding (SDH), ki ima v Telekomu 4,25-odstotni lastniški delež, upravlja pa tudi 62,54-odstotni delež države, predlaga, da se za dividende nameni 29,3 milijona evrov. Predlog utemeljuje z navedbo, da je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa da omogoča nemoteno poslovanje in razvoj družbe.

Delničarji se bodo na skupščini seznanili, da je konec aprila potekel mandat članicama nadzornega sveta Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup. Nadzorni svet družbe namesto Gorjupove za člana nadzornega sveta predlaga Jurija Toplaka, Kürner Čadovi pa bi podelil nov štiriletni mandat. SDH po drugi strani predlaga, naj se namesto nje za nadzornico imenuje Karlo Pinter.

SDH je nasprotni predlog vložil še k predlogu o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Vodstvo Telekoma predlaga, da se upravo pooblasti za pridobivanje lastnih delnic do 10 odstotkov osnovnega kapitala, SDH pa predlaga pooblastilo za do pet odstotkov ter skrajšanje veljavnosti pooblastila s 36 na 12 mesecev.

Source
STA
Back to top button