Danes predstavitev rezultatov spomladanske mature

Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Državnega izpitnega centra bodo danes predstavili rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Dijaki si bodo rezultate splošne mature s pomočjo šifre od 7. ure dalje lahko ogledali tudi na spletu.

Rezultate v prostorih Državnega izpitnega centra bodo predstavili minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc in predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular.

Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 29. maja s pisnim izpitom iz tujega oz. maternega jezika.

Splošno maturo je na 82 šolah prvič opravljalo več kot 6400 dijakov, poklicno pa na 140 srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacij več kot 9000 kandidatov.

Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Po podatkih Državnega izpitnega centra se je na dodatni maturitetni izpit prijavilo 1773 kandidatov.

Back to top button