Danes podatki o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju

Statistični urad bo danes objavil podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu v letošnjem prvem četrtletju. V rdeče številke so slovenske javne finance zabredle lani, ko sta spopad z epidemijo covida-19 in blažitev njenih posledic povzročila državi visoke stroške. Ti kljub umirjanju zdravstvenih razmer ostajajo visoki tudi v začetku leta 2021.

Slovenske javne finance so leto 2020 sklenile s primanjkljajem po dveh letih presežkov, znašal je 3,868 milijarde evrov oz. 8,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Večina tega poslabšanja javnih financ izvira iz ukrepov, namenjenih preprečevanju in omejevanju posledic epidemije, do konca leta 2021 pa naj bi se ta številka še nekoliko povečala.

Primanjkljaj je v javnih financah lani zazeval že v prvem četrtletju, ko je ustavitev gospodarske aktivnosti v luči epidemije povzročila velik izpad prihodkov, država pa je že začela sprejemati prve ukrepe za omilitev posledic za gospodarstvo in prebivalce. Nato se je nadaljeval vse do konca leta, čeprav je poleti večina gospodarskih dejavnosti delovala.

V začetku leta 2021 so bile epidemiološke razmere v Sloveniji še zaostrene, vlada je začela omejitvene ukrepe postopoma sproščati šele proti koncu prvega četrtletja. Pričakovati je tako, da bodo statistični podatki pokazali na rast primanjkljaja. Po podatkih ministrstva za finance je bil konsolidirani primanjkljaj v javnofinančnih blagajnah v prvih treh mesecih pri blizu 1,3 milijarde evrov.

Za financiranje ukrepov v povezavi z epidemijo se je Slovenija lani pospešeno zadolževala. Dolg države je tako konec leta 2020 znašal 37,429 milijarde evrov oz. 80,8 odstotka BDP, kar je 15,2 odstotne točke več kot leto prej.

Source
STA
Back to top button