Cinkarna Celje lani ob primerljivih prihodkih s padcem dobička

Cinkarna Celje je lani ustvarila 172,4 milijona evrov prihodkov, kar je približno toliko kot leta 2019. Čisti dobiček se je ustavil pri 18,95 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej, a 34 odstotkov nad načrti družbe, izhaja iz nerevidiranega poslovnega poročila, ki ga je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Kot so pojasnili v Cinkarni, so takšno raven prihodkov uspeli doseči kljub nižjim povprečnim prodajnim cenam pigmenta. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 12,5 odstotka in za 3,1 odstotne točke presegla načrtovano donosnost za leto 2020.

“Na račun učinkovitega upravljanja stroškov, prestavitve remonta v leto 2021, podaljšanja proizvodnega leta in visokega povpraševanja v zadnjem četrtletju, ki ga tradicionalno zaznamuje nizka aktivnost naših kupcev, smo presegli načrtovan poslovni izid. Čisti poslovni izid je sicer za 12 odstotkov nižji kot v letu 2019, a je v luči razmer, ki so čez leto prevladovale, nad načrti in pričakovanji,” so zapisali.

Kot je na spletni novinarski konferenci povedal predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok, epidemija covida-19 ni imela večjega vpliva na celotno poslovanje družbe, ki je večino prihodkov ustvarila s prodajo titanovega dioksida, ugoden trend izvoza pa zaznavajo tudi pri nekaterih drugih skupinah izdelkov.

Dejal je, da so lani dosegli rekordno količinsko prodajo pigmenta titanovega dioksida. Največ so ga prodali v EU, in sicer za šest odstotkov več kot leto prej. Po Skokovih besedah se je lani povečala tudi prodaja bakrovih fungicidov.

Delež skupnega izvoza v celotni prodaji je bil lani 91,5-odstoten, kar je 2,4 odstotne točke več kot leta 2019. Cinkarna Celje, ki je konec leta 2020 zaposlovala 824 delavcev, izvaža v več kot 70 držav, najzahtevnejši trgi pa so Nemčija, Italija, Belgija in Francija.

V letošnjem letu Skok pričakuje, da bodo prihodki ostali na lanski ravni, dobiček pa naj bi znašal okoli 10,5 milijona evrov. Na vprašanje, kako je z morebitno gradnjo tovarne titanovega dioksida v Srbiji, je odgovoril, da je ta zadeva na čakanju, letos pa bodo preverili razvojne možnosti in priložnosti.

Finančno poslovanje je po navedbah družbe tradicionalno konservativno; podjetje je finančno stabilno, obseg denarnih sredstev je konec leta 2020 znašal 37,6 milijona evrov oz. približno šest milijonov več kot ob koncu leta 2019. Tako omogoča nemoteno in pravočasno kritje vseh obveznosti, so zapisali.

Cinkarna Celje je lani izplačala dividende v skupni višini 13,54 milijona evrov oz. 17 evrov na delnico, kar predstavlja 11-odstotno dividendno donosnost in več od panožnega povprečja. Nadaljujejo tudi odkup lastnih delnic; lani so jih odkupili za 1,9 milijona evrov.

Tehnična direktorica Cinkarne Nikolaja Podgoršek Selič je dejala, da so lani za naložbe namenili 12,2 milijona evrov, letos pa so v ta namen zagotovili 14,4 milijona evrov, od tega so že porabili četrtino sredstev.

Po njenih besedah so lani vpeljali novo tehnologijo mletja za boljše optične lastnosti titanovega dioksida, lotili so se tudi razvoja postopka za zmanjšanje porabe čiste vode, dograjujejo čistilno napravo za bolj zanesljivo obvladovanje procesov čiščenja in zmanjševanja emisij, poteka tudi sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak, ki bo predvidoma končana leta 2023.

Source
STA
Preverite tudi
Close
Back to top button