EUSlovenijaGospodarstvo

Bruselj ob opredelitvi meril za zelene naložbe preložil odločitev glede jedrske energije in plina

Evropska komisija je danes sprejela sveženj o trajnostnem financiranju, ki vključuje opredelitev meril za zelene naložbe. Politično izjemno občutljivo odločitev o tem, ali so tudi naložbe v povezavi z jedrsko energijo in zemeljskim plinom trajnostne in s tem upravičene do evropskih sredstev za zeleni prehod, je preložila.

 

Pogajalci članic EU in Evropskega parlamenta so po več mesecih pogajanj prav danes dosegli dogovor o evropskem podnebnem zakonu, ki določa cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990 in podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Uresničevanje teh ciljev ne bo poceni, je opozoril izvršni podpredsednik komisije za gospodarske teme Valdis Dombrovskis ob predstavitvi novih meril za zelene naložbe. Samo za uresničitev ciljev do leta 2030 bo v prihodnjem desetletju potrebnih za 350 milijard evrov dodatnih naložb na leto.

Zato je treba spodbuditi naložbe v zelene dejavnosti. Potem ko je EU pred časom z uredbo opredelila prvi sistem klasifikacije trajnostnih gospodarskih dejavnosti ali slovar za vlagatelje v zelene dejavnosti, imenovan taksonomija, je ta sistem danes nadgradila z delegiranim aktom.

Kolegij je danes sprejel politični dogovor, uradno bo akt sprejet konec maja, nato pa ga bosta pregledala Evropski parlament in Svet EU. Veljati naj bi začel z letom 2022, če ga parlament ali svet ne zavrneta. Večino, ki je potrebna za zavrnitev, je sicer težko zagotoviti.

S tem aktom se uvaja prvi sklop tehničnih meril za opredelitev dejavnosti, ki bistveno prispevajo k okoljskima ciljema iz uredbe o taksonomiji – prilagajanju podnebnim spremembam in blažitvi podnebnih sprememb. Merila temeljijo na znanstvenih nasvetih.

Ta delegirani akt zajema gospodarske dejavnosti približno 40 odstotkov podjetij, ki kotirajo na borzi, in sicer v sektorjih, ki povzročajo skoraj 80 odstotkov neposrednih izpustov toplogrednih plinov v Evropi. Vključuje energetiko, gozdarstvo, predelovalne dejavnosti, promet in stavbe.

Ne vključuje pa taksonomija jedrske energije in zemeljskega plina, je povedal Dombrovskis. Ta vidika bo komisija obravnavala pozneje in obravnavala ju bo ločeno. Znanstvena ocena glede jedrske energije se pričakuje to poletje.

Delegirani akt o taksonomiji je živ dokument, ki se bo razvijal glede na razvoj dogodkov in tehnološki napredek. Merila se bodo redno pregledovala. To bo zagotovilo, da se lahko v področje uporabe vključijo novi sektorji in dejavnosti, pojasnjujejo v komisiji.

Drugi bistveni del današnjega svežnja je predlog direktive o poročanju podjetij o trajnostni naravnanosti. Namen je izboljšati pretok informacij o trajnostnosti v poslovnem svetu in bolje uskladiti poročanje podjetij o trajnostni naravnanosti.

Source
STA
Back to top button