Banke v desetih mesecih s padcem dobička

S ponovno uvedbo omejitvenih ukrepov so se pogoji poslovanja v tretjem četrtletju zaostrili, tudi za banke, ki so kljub temu v prvih desetih mesecih še vedno poslovale z razmeroma visokim dobičkom. Dobiček bank pred obdavčitvijo je v desetih mesecih na letni ravni upadel za 17 odstotkov na 454 milijonov evrov, kažejo podatki Banke Slovenije.

Kreditna aktivnost bank se je letos močno znižala, hkrati pa se nadaljuje trend povečevanja vlog, kar se na aktivni strani odraža v povečanju najbolj likvidnih oblik naložb, je Banka Slovenije zapisala v mesečni informaciji o poslovanju bank.

Banke se še naprej soočajo z zmanjševanjem prihodkov. Neto obrestni prihodki se zaradi upada kreditne rasti in padajočih donosnosti naložb zmanjšujejo. Od začetka pandemije imajo negativno rast tudi neto opravnine, najpomembnejši del neobrestnih prihodkov. Bančni sistem je letos prvič po več letih izkazoval stroške oslabitev in rezervacij, vendar je njihov delež v ustvarjenem bruto dohodku še razmeroma majhen.

“Pomemben razlog za to so odlogi kreditnih obveznosti, vendar ocenjujemo, da se bodo v prihodnje ti stroški povišali. Delež nedonosnih izpostavljenosti se je do vključno septembra zmanjševal, oktobra pa se je v sektorju podjetij od začetka pandemije prvič povečal. Odpornost bančnega sistema trenutno ostaja visoka zaradi dobrega likvidnostnega in kapitalskega položaja,” so navedli.

Source
STA
Back to top button