Banka Slovenije posodobila primerjavo nadomestil plačilnih storitev

Banka Slovenije je prenovila spletno primerjavo nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za plačilne storitve. Ta potrošniku omogoča primerjavo paketov pri posamezni banki in hranilnici ter med njimi. Ker poleg njih plačilne storitve lahko opravljajo tudi nebančni ponudniki, so dodali še pregled njihovih nadomestil.

 

“Spletni pregled je za vse uporabnike brezplačen in služi kot informativno orodje. Zagotavljanje in preglednost nadomestil s ciljem ozaveščanja uporabnikov je pomembna prioriteta institucij EU in tudi Banke Slovenije. Cilj je potrošnikom olajšati primerjavo nadomestil med različnimi ponudniki ter jim omogočiti izbiro najugodnejšega ponudnika,” so danes sporočili iz slovenske centralne banke.

V Banki Slovenije so izpostavili, da zaznavajo trend opuščanja ponudbe posamičnih plačilnih storitev pri bankah, ki svojim komitentom nudijo zgolj še pakete storitev. “Zato v prenovljenem spletnem pregledu nadomestil potrošnikom omogočamo primerjavo med paketi pri posamezni banki oziroma hranilnici ter med njimi. Tako potrošniki lažje ocenijo svoje skupne stroške za plačilne storitve glede na svoje plačilne navade,” so pojasnili.

Prenovljeni spletni pregled prikazuje tudi višino doplačil za storitve, ki niso vključene v izbrani paket. Poleg nadomestil za potrošnike še naprej zagotavljajo tudi spletni pregled nadomestil za storitve, ki jih banke in hranilnice nudijo nepotrošnikom.

Plačilne storitve nudijo tudi nebančni ponudniki, ki imajo ustrezno dovoljenje Banke Slovenije. Gre za plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja. Ker tudi te opravljajo storitve, ki so jih do nedavnega nudile samo banke in hranilnice, so v Banki Slovenije z namenom zagotavljanja celovite preglednosti in primerljivosti pripravili tudi pregled nadomestil za plačilne storitve tovrstnih ponudnikov.

V Banki Slovenije so navedli, da so prikazi paketov v spletnem pregledu standardizirani, saj jih je na ta način enostavneje primerjati. Pomembno je tudi, da vključujejo najpogosteje zaračunana nadomestila in storitve, povezane s plačilnim računom. “Potrošnikom svetujemo, da se za podrobnejše informacije in ostalo ponudbo obrnejo na posamezno banko ali hranilnico oziroma nebančnega ponudnika,” so še zapisali.

Source
STA
Back to top button