Splošni pogoji

Pogoji uporabe spletnega portala Megafon.si

Z registracijo oziroma s prijavo na Megafon.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.

Vaš dostop do Megafon.si in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal Megafon.si in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabniki). Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Megafon.si, razen za posamezne storitve, če imajo le te svoja pravila uporabe in v kolikor je to posebej določeno.

Ob prijavi oziroma ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnega portala Megafon.si, ki so veljavni v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na Megafon.si vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.

Megafon.si si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Spreminjanje pogojev uporabe Megafon.si

Megafon.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega portala Megafon.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer začnejo spremembe veljati na dan objave.

Back to top button