LokalnoHeadlineAktualnoPišemo

Sprejet sporazum o zaščiti oceanov

4. marca so članice Združenih narodov sprejele besedilo mednarodno pravno zavezujočega instrumenta o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalnih jurisdikcij. Preprosteje povedano, gre za sporazum o zaščiti in ohranitvi svetovnih oceanov do leta 2030. Ključni instrument zaščite je razglasitev morskih zavarovanih območij in širše varovanih območij. Slednja bodo namenjena nadaljnji rabi morskih virov z omejevanjem določenih vrst rab in posegov, ki morajo biti trajnostno naravnani, zavarovana območja pa bodo prednostno služila ohranjanju ogroženih vrst in ekosistemov. Tam bo omogočena le raba, ki ne bo v nasprotju z varstvenimi cilji, sporazum pa bo reguliral tudi izvajanje posegov na teh območjih oceanov.

 

Eva Brajković

Back to top button