HeadlineAktualnoLokalnoPišemo

Grafist dolguje za Marino Izola skoraj 4 milijone EUR

Kmalu po tem, ko je Izolska marina pristala v lasti skupine Grafist iz Kopra, je bilo pričakovati ugodnejše ozračje za vse, ki so s svojimi dejavnostmi sinergijsko vezani na Izolsko marino. Ta pričakovanja so se kmalu izkazala za pretirano optimistična, namreč spremembe, ki jih je v delo Izolske marine uvedel novi lastnik, so bile brez izjeme v korist Grafistu, bile pa so v škodo vsem ostalim, vključno z lokalnim okoljem. V luči tega močno preseneča županova naklonjenost Grafistu.

 

 

Naj spomnimo, da je novi lastnik Marine zvišal strošek najema priveza za plovilo za 10% glede na prejšnje leto. Strošek parkiranja vozil na občinski parkirni površini v Marini pa je zvišal za 100% in s tem dodatno ogrozil poslovanje tamkajšnjih lokalov in trgovin, ki imajo zaradi dražje parkirnine za svoje stranke bistveno zmanjšan obisk.

Kot da podražitve niso bile dovolj, je iz domačega pristana odgnal Burja, tj. lokalni jadralni klub z dolgoletno tradicijo. Pri tem ga je, kot se je izkazalo pozneje, vodila sla po prisvojitvi privezov jadralnega kluba in njihovi preprodaji v korist Grafista. To je storil, kljub temu da je imel jadralni klub pogodbeno urejeno brezplačno pravico do uporabe le-teh privezov.

Vsem, ki izvajajo servisne in ostale obrtniške dejavnosti v Izolski marini je novi lastnik pričel zaračunavati neko vrsto letne vstopnine v Marino. Občina Izola je koncesijo za Marino podelila tudi zato, da bi lokalna podjetja in obrtniki lahko v njej opravljali servisne in druge posege na plovilih, ter si tako zagotovili preživetje, nikakor pa ne zato, da bi se izolske obrtnike odiralo z izmišljevanjem vedno novih taks.

Ob vsem naštetem je še težje razumeti, zakaj Grafist že od leta 2015 ne želi poravnati državi nadomestila za uporabo javne dobrine (morja). Grafistovi družbi Marinvest d.o.o. in Porting d.o.o. z zamudnimi obrestmi vred dolgujeta Republiki Sloveniji že kar 4 milijone EUR.

Svojih obveznosti do države pri Grafistu že sedem let niso poravnali, po drugi strani pa si od prvega dne aktivno prizadevajo odirati uporabnike Izolske Marine. Tudi zato se, ob korupcijskih tveganjih, ki že leta spremljajo aktivnosti tako Grafista kot Markočiča, Izolska javnost sprašuje ali gre za še eno županovo kupčijo v škodo občine ter ali je prav, da s plačevanjem dražjih storitev uporabniki Izolske marine praktično vračajo Grafistove dolgove do države.

U. R.

Back to top button