Kultura

Ministrstvo za kulturo z razpisom za organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami

Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za izbor projektov za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture oziroma kulturnega in kreativnega sektorja. Predvidena razpisna sredstva iz Evropskega socialnega sklada v letih 2021-2023 znašajo 1,3 milijona evrov. Rok za prijavo je 7. junij.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin.

Posamezna operacija oziroma projekt predvideva usposabljanje za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih, skupin na področju kulture ter zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije. Organizacije lahko zaprosijo za sofinanciranje prijavljene operacije najmanj v višini 70.000 ter največ 140.000 evrov.

S razpisom želijo omogočiti večje zaposlitvene možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin v širše družbeno okolje. V ti dve skupini se uvrščajo manjšinske etnične skupnosti – pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, nemško govoreče etnične skupine ter različne manjšinske etnične skupnosti in priseljenci – ter invalidi, piše v razpisni dokumentaciji.

Med cilji razpisa so krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem, preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

Z dodeljenimi sredstvi želijo spodbuditi proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin ter omogočiti krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo dejavnosti s pripadniki ranljivih skupin, še piše v razpisu.

Source
STA
Back to top button