V veljavo stopil zakon o kulturnem evru

V veljavo je danes stopil zakon o dodatnih sredstvih za nekatere nujne programe v kulturi, popularno imenovan zakon o kulturnem evru. Z njim bo kultura v obdobju do leta 2027 predvidoma bogatejša za 122,6 milijona evrov. Za letos napoveduje 9,3 milijona evrov sredstev.

Kot nujne programe, katerim bi bila sredstva namenjena, zakon navaja sanacijo najbolj ogroženih  in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode, podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah, ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter hrambo digitalnih kulturnih vsebin.

Sredstva bodo namenjena tudi rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju, podpori ljubiteljski in mladinski kulturi ter odkupom predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti. Kot je pred sprejemom zapisalo ministrstvo za kulturo, ima vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine številne pozitivne učinke tudi na druga področja, zlasti na turizem.

Zakon je bil prvič sprejet leta 1998, še v času tolarja, da bi z njim do leta 2003 v višini slabih 104 milijonov evrov sanirali najbolj ogroženo kulturno dediščino, splošne knjižnice približali mednarodnim standardom, uredili objekte nekaterih osrednjih javnih zavodov ter ohranili razvoj ljubiteljske kulture.

Zatem je bil z namenom, da bi podaljšali rok za njegovo izvedbo, dvakrat noveliran, leta 2002 in leta 2008, ko mu je bil za izvedbo neuresničenih projektov podaljšan rok do leta 2013. V letih od 1999 do 2013 je bila porabljena približno tretjina vseh predvidenih sredstev.

Po letu 2013 so sledili poskusi, da bi zakon spet podaljšali, nazadnje leta 2018, a se niso uresničili. Leta 2019 pa je ministrstvo pripravilo nov predlog, ki ga je DZ potrdil novembra istega leta. Sredstva za njegovo izvajanje bodo predvidoma črpali iz integralnega proračuna.

Source
STA
Back to top button