Podaljšana javna razprava o predlogu novega NPK

Ministrstvo za kulturo je podaljšalo javno razpravo o predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2024-2031 in akcijskem načrtu 2024-2027 do vključno 25. marca, je razvidno na spletni strani ministrstva.

Kot je na predstavitvi dokumentov ob začetku javne razprave poudarila ministrica Asta Vrečko, oba kulturo razumeta kot javno dobro in jo postavljata v središče solidarne in trajnostne družbe.

Po njenih besedah se bo kultura z dokumentoma v prihodnjem desetletju razvijala v smeri izboljševanja delovnih pogojev, vključno z bojem proti prekarnosti.

Resolucija temeljne strateške cilje, ki usmerjajo oblikovanje ukrepov in dolgoročno tudi kulturno politiko, umešča v tri stebre: Kultura za povezano družbo, Kultura kot javno dobro in Kultura za trajnostno prihodnost. Novost so prečne politike, med njimi krepitev pogojev dela, dostopnost, internacionalizacija in zeleni prehod.

Akcijski načrt po ministričinih besedah vsebuje 75 konkretnih ukrepov in seznam 43 prebojnih investicij. Uvajajo se številne novosti. Vključeni so tudi ukrepi protipoplavne sanacije, med drugim izgradnja regijskih depojev in zaščita kulturnih spomenikov. Vrsta ukrepov se ukvarja z izboljšanjem pogojev dela, tako med samozaposlenimi v kulturi in v nevladnem sektorju kot tudi v javnih zavodih.

Back to top button