Objavljen razpis za direktorja Festivala Ljubljana

Mestna občina Ljubljana (Mol) je objavila razpis za direktorja ali direktorico Festivala Ljubljana. Od kandidatov med drugim pričakujejo univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri ter strokovno poznavanje področja dela zavoda. Razpis je odprt deset dni.

Med razpisnimi pogoji je tudi najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega morajo kandidati predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let.

Direktor ali direktorica bosta za mandatno obdobje imenovana po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda, piše v razpisu. Vloge pričakujejo na naslovu Mola.

Festival Ljubljana se ukvarja z organizacijo kulturnih prireditev v mestu. Pod njegovim okriljem med drugim nastajajo mednarodni poletni festival, Zimski festival in Slovenski glasbeni dnevi, obenem pa skrbi tudi za glasbeni podmladek. Njegov poslovni in umetniški vodja je trenutno Darko Brlek.

Back to top button