Kovaški muzej v Kropi zaradi nadaljevanja prenove objekta začasno zaprt

Radovljiška občina letos nadaljuje obnovo Klinarjeve hiše v Kropi, v kateri domuje Kovaški muzej. Ta bo zato predvidoma do konca marca zaprt. Objekt bodo statično sanirali, obnovili fasado in zamenjali stavbno pohištvo, dokončno pa bodo uredili tudi nova prostora za razstavno dejavnost.

Druga faza obnove Klinarjeve hiše se je začela konec lanskega leta in bo zaključena letos. Kot je na nedavni novinarski konferenci o projektih v občini spomnil radovljiški župan Ciril Globočnik, je v letih 2021 in 2022 občina poskrbela za zaščito objekta z menjavo strehe in obnovo mansarde, sedaj pa se po pridobitvi nepovratnih sredstev prenova več kot 200 let starega objekta nadaljuje.

Projekt obsega statično sanacijo konstrukcije objekta z injektiranjem razpok v zunanjih in notranjih nosilnih zidovih ter vgradnjo protipotresnih sider, obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in dokončno ureditvijo dveh novih prostorov za razstavno dejavnost, ki bosta služila posodobitvi programa samega muzeja. V novih razstavnih prostorih sta predvideni novi stalni razstavi o žebljarstvu in nekdanjem življenju v Kropi ter Kamni Gorici.

Izvajalec obnovitvenih del, samostojni podjetnik Primož Novak, je lani izvedel pripravljalna dela, glavnina izvedbe investicije pa je načrtovana v pomladanskih mesecih. Zapora muzeja je predvidena do konca marca. “Če nam bo vreme služilo, bi utegnila biti obnova do kovaškega šmarna v začetku julija že zaključena,” je povedal župan.

Vrednost druge faze znaša približno 292.000 evrov, od tega 142.000 evrov prispeva ministrstvo za kulturo, 150.000 evrov pa je zagotovljenih v proračunu Občine Radovljica. Pred tem sta bila v prvi fazi projekta obnovljena streha z mansardnimi prostori in severovzhodni del prvega ter drugega nadstropja stavbe v skupni vrednosti 255.000 evrov, pri čemer je ministrstvo za kulturo zagotovilo 65.000 evrov.

Celovita obnova Klinarjeve hiše, za katero je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, se bo nadaljevala še z umestitvijo dvigala in kotlovnice, zunanjo ureditvijo in posodobitvijo razstave Kovaškega muzeja. Je pa nadaljevanje projekta odvisno od zagotovitve sredstev, tudi pridobitve nepovratnih sredstev.

Občina Radovljica v Kropi obnavlja tudi kulturno dvorano, v kateri so bili leta 2022 obnovljeni stoli, polkrožni portal in kovana mreža na vhodu v kulturni dom. Dvorana je bila opremljena s scensko tehniko in osvetlitvijo ter video opremo. Lani se je začela še obnova velike dvorane, vključno z balkonom, zaodrjem in orkestrsko jamo, toplotno izolacijo stropa in ureditvijo prezračevanja.

Vrednost naložbe znaša približno 545.000 evrov, pri čemer ministrstvo za kulturo prispeva 82.000 evrov. Kot je izpostavil župan, gre za veliko pridobitev, saj je kulturna dvorana v Kropi akustično boljša od Linhartove dvorane v Radovljici, po prenovi pa bo lahko gostila še več vrhunskih prireditev.

Back to top button