Celjska občina v obnovo pomembnih spomenikov kulturne dediščine

Celjska občina je pričela s 1,5 milijona evrov vredno prenovo Stare grofije, nadaljevala bo s prenovo tudi Starega gradu in se obenem lotila tudi ureditve Grajske poti. Projekti bodo obogatili kulturno in turistično ponudbo mesta ter hkrati poskrbeli za ohranitev bogate zgodovinske in umetniške zapuščine, so danes sporočili z občine.

V sklopu prenove Stare grofije si želi občina vzpostaviti prostor za prikaz najdbe izjemnega pomena, antične vile s freskami. Obnova vključuje izgradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, finalizacijo podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin, osvetlitev arkadnih hodnikov in obnovo fasade.

Letos celjska občina načrtuje izvedbo del za vgradnjo dvigala in zagotovitev univerzalne dostopnosti objekta ter izvedbo dela strojnice za prezračevanje objekta. Večina ostalih del, vezanih na obnovo fasadnega ovoja in vzpostavitev novega razstavnega prostora ter klimatskih pogojev za prikaz antičnih fresk, pa je načrtovana prihodnje leto.

Stara grofija, poznorenesančna stavba v Celju, ki danes nudi dom Pokrajinskemu muzeju Celje, je bila zgrajena med letoma 1580 in 1603 ob južnem delu mestnega obzidja, na mestu, kjer so nekoč stala upravna in gospodarska poslopja celjskega spodnjega gradu.

V 30. letih 20. stoletja so med obnovitvenimi deli odkrili znameniti Celjski strop, umetniško delo, ki je izjemno pomembno ne le za Celje, temveč tudi za širši evropski prostor. Za stavbo se nahaja urejen arheološki park in lapidarij na prostem z razstavljenimi najdbami rimske Celeie, ob prenovitvenih delih na Muzejskem trgu pa so leta 2018 odkrili arheološko najdbo izjemnega pomena, in sicer antično vilo s freskami.

Gre za odkritje izjemnega pomena, ki se v Evropi pojavlja zelo redko in ki je vzbudilo veliko pozornost, najdba pa bo v prihodnje še poudarila pomen Celja v širšem kontekstu evropske kulturne dediščine.

Nadaljujejo se tudi obnovitvena dela na Starem gradu Celje, ki velja za eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je celjska občina letos začela s sanacijo kamnitih fasadnih zidov Romanskega palacija.

Vrednost izvedbe obnovitvenih del znaša 374.549 evrov. Projekt bo v polovični vrednosti sofinanciralo ministrstvo za kulturo, dela pa potekajo pod nadzorom območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in bodo zaključena prihodnje leto. Sanacija kamnitih fasad je pomembna tudi zaradi načrtovane nadaljnje obnove grajskega jedra. Želja celjske občine je, da bi na Starem gradu Celje še dodatno okrepili turistično in kulturno ponudbo ter razvijali nove vsebine.

K temu bo pripomogel tudi projekt Grajske poti, ki ga sofinancira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt obsega več ureditev, med katerimi so nove povezovalne poti ter tematske točke, počivališča z ustrezno opremo, razgledne ploščadi nad plezališčem, dva vhodna portala s ploščadmi ob vstopu v grad ter digitalne nadgradnje z vsebinskimi tematskimi točkami ob obstoječi Pelikanovi poti.

Projekt, ki je vreden 557.259 evrov, bodo predvidoma zaključili prihodnje leto.

Back to top button