Borut Krajnc v Aksiomi s fotografijami političnih dejanj naše polpreteklosti

V projektnem prostoru Aksiome bodo drevi odprli fotografsko razstavo Boruta Krajnca. Z razstavo z naslovom Snubitev, fototermin avtor obravnava politična dejanja naše polpreteklosti in ponuja prostor za razmislek o njihovih posledicah. Razstava bo na ogled do 3. julija.

Kot je zapisal kurator in avtor obrazstavnega besedila Adrijan Praznik, se Krajnc v svoji fotografski praksi dotika tematik, ki odražajo aktualne družbene izzive in kompleksnost političnega dogajanja.

S svojimi fotografijami osvetljuje vlogo medijev pri oblikovanju dojemanja stvarnosti. Današnji mediji, s fotografijo vred, igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju resničnosti in oblikovanju naših predstav o svetu. Avtor z razstavo obravnava to problematiko, razbija utvaro “iskrenosti” zgrajenih predstav in spodbuja gledalce k razmišljanju o vplivu politike in medijev na naše dojemanje družbene resničnosti ter o tem, kako lahko ta percepcija vpliva na naše družbeno in politično delovanje.

Serija fotografij, ki jih je posnel pred več kot dvema desetletjema pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo (in tudi Nato), postavlja temelje umetnikove ideje, ki razpira arhivsko gradivo ne le za upodobitev zgodovinskega trenutka, temveč za premislek o sedanji politični krajini. Predstavljena dela se ne omejujejo le na retrospektivno analizo, temveč v ospredje postavljajo razumevanje političnih procesov, pomembnosti vloge odločevalcev in njihovih takratnih izpolnjenih ali neizpolnjenih obljub, ki še zdaj oblikujejo naše bivanjske razmere.

Razstava je zasnovana v treh formalno-vsebinskih sklopih: fotodokumentacija dejanskih političnih srečanj, prazen oder kot simbolni prostor, kjer se “odigra politika”, ter spremljajoče strokovno besedilo, ki ga je v kontekstu razstave napisala publicistka Saša Vidmajer.

Med naslovom razstave in razstavljenimi fotografijami je mogoče prepoznati tudi satirično noto, ki se poigrava z analogijami med političnimi procesi in tradicionalnimi običaji snubljenja. Krajnc svoje delo kontekstualizira prek gest in simbolov snubitve, ki jih je mogoče razumeti v prispodobah pogajanja o doti, prek predporočnih in poporočnih zaobljub in različnih možnih načinov dvorjenja. Fotografske interpretacije političnih srečanj iz polpreteklosti so tako prikazane tudi skozi prizmo absurdnosti in ironije, ki jo najdemo v običajih snubljenja neveste, je še zapisal Praznik.

Leta 1964 rojeni Krajnc je fotoreporter tednika Mladina in dokumentarni fotograf. Od začetka 90. let obravnava družbeno in politično tranzicijo, razvoj slovenske družbe in države, tudi vojno v Sloveniji ter vzpostavitev novega gospodarskega in družbenega sistema, vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in uvedbo evra.

S ciklom Praznine (2008) je sodeloval v več mednarodnih projektih, na primer pri Aftermath (2013), predstavljen je bil tudi v British Journal of Photography. Leta 2014 je pri umetniškem projektu Made in China izdal fotoknjigo Politika v obliki koledarja. Spremljal je najbolj množičen prihod migrantov in beguncev v Slovenijo (2015), z Amnesty International Slovenije (2020) pa je pripravil razstavo 30 let s(r)amote o izbrisanih osebah iz registra stalnega prebivalstva Slovenije.

Back to top button