Župan Braslovč: Letuški levi in desni breg se selita, podrobneje s krajani prihodnji teden (krajše)

Župan občine Braslovče Tomaž Žohar je po pogovorih s predstavniki hidrološke stroke in predsednikom vlade Robertom Golobom danes povedal, da se letuški levi in desni breg selita. Podrobnosti in možnosti bodo predvidoma prihodnji teden predstavili krajanom. Ljudje bodo neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti, je dejal premier.

“To ni politična odločitev, to je odločitev, ki jo mora dati stroka,” je v izjavi za javnost, ki so jo v okviru vladnega obiska v savinjski regiji podali na sedežu občine Braslovče, dejal premier Golob.

Uvodoma je dosedanje strokovne ugotovitve glede poplavno ogroženega območja predstavil član sveta vlade za obnovo po poplavah in vodja sveta za vode Rok Fazarinc. Dejal je, da če bi z nasipi in drugimi ukrepi preprečevali poplave v Zgornji Savinjski dolini, bi bile razmere navzdol še bistveno hujše, kot so danes. Predstavil je tudi nekatere ugotovitve za konkretna območja, ki jih bodo predstavili tudi na zborih krajanov. Točne datume zanje še usklajujejo.

“Primarni cilj ni zadrževanje vode na levem bregu ampak reševanje življenj. To je naša odgovornost. Moja v prvi meri kot župana in vlade s predsednikom na čelu. Reševanje življenj z eventuelno zgrajenimi nasipi in zidovi zelo poslabša celotno situacijo v prihodnje,” je dejal Žohar.

Poudaril je, da je treba gledati celovito, saj varnosti v Letuški gmajni ne morejo zagotoviti brez ustreznih protipoplavnih ukrepov. Ocenil je, da je nadomestna lokacija v Rakovljah primerna, ker je zelena, je v bližini šole in vrtca ter bo ljudem omogočila kakovostno življenje.

Dejal je tudi, da občina zasleduje tri ključne cilje. Prvi je zelo hitra sanacija poplavljenih območij z namenom zaščititi ljudi in njihovo premoženje, drugi je socialna in finančna podpora ljudem, tretji pa se nanaša na dolgoročne rešitve, da se takšne poplave, kot so bile avgusta letos, ne bi več ponovile.

Back to top button