Za naložbe v učinkovito rabo energije za poslovne subjekte na voljo šest milijonov evrov

Eko sklad je danes v uradnem listu objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte. Nov javni poziv namenja nepovratne finančne spodbude za naložbe, izvedene po 1. januarju, je razvidno iz sporočila za javnost Eko sklada. Višina nepovratnih sredstev znaša šest milijonov evrov.

Upravičene osebe do finančnih sredstev so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register, razen njihovih podružnic v tujini.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda, so toplotna izolacija fasade, tal, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju. Poziv se nanaša tudi na zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnjo toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe ter zamenjavo oziroma vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Nepovratno finančno spodbudo je mogoče pridobiti tudi za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, optimizacijo sistema ogrevanja v stavbi, zamenjavo sistema razsvetljave v stavbi, izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, uvedbo sistema upravljanja z energijo in energetsko učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, je razvidno iz objave na spletnih straneh Eko sklada.

Back to top button