Vlada za sončne elektrarne za gospodinjstva 14 milijonov evrov

Vlada je danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila projekt samooskrbe z električno energijo za gospodinjstva. Predvideno je sofinanciranje sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo. Na voljo bo 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Kot v vladnem sporočilu navaja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bo višina nepovratne finančne spodbude znašala 50 evrov za en kilovat (kW) inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije ter 500 evrov za en kW inštalirane nazivne električne moči takšne naprave z baterijskim hranilnikom.

V obeh primerih finančna spodbuda ne bo smela znašati več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov ter se bo dodelila za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, vključno z davkom na dodano vrednost, bodo stroški nakupa naprave, stroški montaže naprave in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

Ministrstvo ocenjuje, da bodo spodbudo dodelili za 20.440 vlog, pri čemer bo 70 odstotkov vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika s povprečno višino subvencije 500 evrov, 30 odstotkov vlog pa za naprave z baterijskim hranilnikom s povprečno višino subvencije 5000 evrov.

Na voljo je skupno 14 milijonov evrov, ki jih bodo zagotovili iz sklada za podnebne spremembe. Financiranje bo predvidoma trajalo do konca leta 2025 oz. do porabe sredstev.

Back to top button