Vlada ob obisku savinjske regije obljubila predplačilo za obnovo poplavljenih objektov do konca novembra (zbirno)

Vladni predstavniki so ob današnjem obisku savinjske regije, ki jo je, tako kot Koroško, avgustovska ujma močno prizadela, zatrdili, da bodo prizadeti občani do konca novembra prejeli predplačila za sanacijo svojih stanovanjskih objektov. Vse bolj postaja jasno, da se bodo prebivalci levega in desnega brega Savinje v Letušu morali preseliti.

Premier Robert Golob je namreč najprej odšel v Braslovče, kjer si je v družbi župana Tomaža Žoharja ogledal možno lokacijo za nadomestne gradnje v Rakovljah za morebitno preselitev v ujmi prizadetih družin iz Letuša. Kot je po srečanju s premierjem in predstavniki hidrološke stroke povedal župan, bodo krajanom več podrobnosti in možnosti predstavili predvidoma prihodnji teden.

Golob je povedal, da bodo ljudje neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti, ter pojasnil, da ne gre za politično odločitev, pač pa za odločitev, ki jo mora dati stroka. Ob tem je poudaril, da je treba skozi obnovo in razvoj okolje narediti bolj odporno. Varnost ljudi da je zanj na prvem mestu, je dejal in poudaril, da država zakonsko ni bila pripravljena na takšne poplave, kot so bile avgusta.

Sicer pa je Golob na srečanju z župani, gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij poudaril, da so občine savinjske regije doslej prejele 20 milijonov evrov predplačil za nujna sanacijska dela, škodo pa je prijavilo tudi 6000 občanov. Napovedal je, da bo vlada skupaj s stroko pripravila seznam stanovanjskih objektov, ki niso več varni za življenje, lastnikom teh objektov pa bodo zagotovili nadomestno gradnjo.

Po Golobovi oceni obstoječa zakonodaja stroki onemogoča, da bi izvedla stvari, ki bi bile potrebne za čim manjšo škodo po ujmi, zato se vlada loteva spremembe zakonodaje. Ob tem je izpostavil, da je država prvič v zgodovini nase prevzela poplačilo intervencijskih stroškov in predplačila občinam ter gospodarstvu.

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je ocenil, da so nekateri ukrepi v obstoječem interventnem zakonu pomanjkljivi, in da bo treba sprejeti nove ukrepe za zagotavljanje nastanitev za ljudi, ki jim je ujma poškodovala stanovanjske objekte. Meni tudi, da je treba v prihodnje komunikacijo z župani še nadgraditi.

Vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek pa je povedal, da bodo kmalu tehnično pisarno za Savinjsko dolino odprli na Ljubnem ob Savinji.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki si je ogledala cestni odsek Radmirje-Luče, čiščenje naplavin in vzpostavitev osnovne pretočnosti struge vodotoka na območju Marčnikovega jezu ter odstranjevanje naplavin pri Polzeli, je spomnila, da je bilo treba po ujmi več kot 500 kilometrov cest usposobiti za promet.

Glede vodotokov je ocenila, da bi morala biti sanacija hitrejša in celovita, zato bodo prihodnji teden določili, kaj je treba še narediti do konca leta. Dejala je, da je na vodotokih 110 delovišč že zaprtih, kar pomeni, da so dela tam končana.

Gospodarski minister Matjaž Han, ki je skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon obiskal nazarski podjetji BSH hišni aparati in Jeroplast, družbo KLS Ljubno in Industrijsko cono Prebold, je izpostavil, da je škodo po ujmi v višini 409,8 milijona evrov prijavilo 1173 podjetij.

Savinjski gospodarstveniki so ob tem opozorili, da bo sanacija dolgotrajna, potreben bo usklajen pristop z opredelitvijo jasne časovnice in finančnega okvirja. Skrbi jih, da bi vlada prizadeto gospodarstvo še dodatno obremenila.

Član sveta vlade za obnovo po poplavah in vodja sveta za vode Rok Fazarinc je povedal, da če bi z nasipi in drugimi ukrepi preprečevali poplave v Zgornji Savinjski dolini, bi bile razmere navzdol še bistveno hujše, kot so danes. Predstavil je tudi nekatere ugotovitve za konkretna območja, ki jih bodo predstavili tudi na zborih krajanov. Točne datume zanje še usklajujejo.

Sicer pa je država po poplavah prizadetim prebivalcem na območju Centra za socialno delo savinjsko-šaleške regije doslej razdelila 13,6 milijona evrov izredne pomoči, je ob obisku mozirskega centra povedal državni sekretar na ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.

Kot je dodal, so se prišli predvsem seznaniti s tem, kako se je center za socialno delo odzval na potrebe prizadetih prebivalcev. Ugotovili so, da so bili zelo učinkoviti, ter da so dobro sodelovali z občinami. Ob tem je vse, ki so utrpeli škodo, spomnil, da imajo še do konca leta čas, da oddajo vlogo za izredno denarno pomoč.

Skupaj z državnim sekretarjem na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemnom Ploštajnerjem sta obiskala še občini Ljubno ob Savinji in Rečica ob Savinji. Kot je dejal Ploštajner, je bila ključna tema v vseh občinah zagotavljanje nadomestnih gradenj in predvsem zemljišč, kjer imajo občine najpomembnejšo vlogo.

Direktor CSD za območje savinjske in šaleške regije Marko Verdev je dodal, da so na območju celotne regije skupaj prejeli 2433 vlog, doslej pa so odločili že v skoraj 85 odstotkih oddanih vlog. Po njegovi oceni je bilo kar 40 odstotkov vsega denarja, ki ga je država namenila za izredno socialno pomoč, razdeljenega v njihovi regiji.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v sklopu vladnega obiska obiskal policijsko postajo v Mozirju ter občino Gornji Grad. Kot je povedal, ga je vodstvo policijske uprave Celje ob tem seznanilo z varnostnimi razmerami na območju regije. Po tem, kar je izvedel, je nekaj težav le s poškodovanimi cestami.

Nova ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pa je obiskala Nazarje in Žalec ter med drugim prisluhnila predlogom Zdravstvenega doma Žalec glede mreže nujne medicinske pomoči in poudarila pomen kakovosti v zdravstvu. Tema pogovorov je bila tudi psihosocialna pomoč po ujmi.

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Eva Knez je obiskala močno prizadeti kmetiji v občini Ljubno ob Savinji ter se sestala s člani območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so ji predstavili škodo v kmetijskem sektorju in izzive, s katerimi se trenutno soočajo.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer se je skupaj z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh pri predstavnikih Elektra Celje seznanil s stanjem sanacije in vzpostavitve omrežja po ujmi, ob tem pa sta si ogledala utrditev vodotoka Klančnica v Šoštanju ter soteske in vodotoka Velunja, dva velika plazova, ob obisku pa sta govorila še o dostopnosti signala na omenjenih območjih.

Že v petek je občino Luče obiskal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, ki se je sestal s krajani Strug. Po obisku je ocenil, da bi se zaradi grozečega plazu morali prebivalci zaselka Struge preseliti na začasne lokacije, saj je plaz zelo nevaren.

Back to top button