Velenje danes gosti letni politični dialog premogovnih regij

V Velenju se danes začenja 5. letni politični dialog premogovnih regij v prehodu, ki ga organizira Evropska komisija. Premogovne regije želijo z različnimi skupnimi aktivnostmi spodbuditi razpravo in sodelovanje med ključnimi deležniki, da bi EU podprla prizadevanja regij v boju za pravičen in trajnosten prehod iz premoga.

Udeležence konference bodo nagovorili izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič, guverner češke regije Karlovy Vary Petr Kulhanek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter v imenu regije gostiteljice župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Poleg konferenčnega dela bodo visoki evropski politični udeleženci in funkcionarji na zaprti strokovni konferenci razpravljali o izzivih premogovnih regij, primerih dobrih praks ter usmeritvah v prihodnje.

Dvodnevna mednarodna konferenca, ki jo velenjska občina pripravlja v sodelovanju z Evropsko komisijo ter ministrstvom za kohezijo, je namenjena lokalnim, regionalnim in nacionalnim predstavnikom ter deležnikom pravičnega prehoda iz EU in Zahodnega Balkana.

Kljub temu, da so regije zelo raznolike tako glede stopnje odvisnosti od fosilnih goriv za zaposlovanje in industrijski izhod kot potenciala za ekonomsko preobrazbo, se soočajo s številnimi izzivi pri izstopu iz premoga. Ker želijo, da v procesu preobrazbe nihče ne ostane spregledan, se med seboj povezujejo ter izmenjujejo izkušnje in poglede.

Uvodni dan konference bodo potekali tematski paneli o perspektivah industrijskega in zelenega prehoda, prehodu industrije v brezogljičnost, prihodnostih sistemov daljinskega ogrevanja ter o boju proti energetski revščini s pomočjo energetske učinkovitosti stavb in opolnomočenja državljanov.

V avli Doma kulture bo na ogled tudi posebna tematska razstava o izstopu iz premoga in tranziciji rudarskih regij drugih držav EU, in sicer v obliki predstavitve najboljših praks prehoda in primerov degradiranih območij, industrijske infrastrukture in premogovnikov, revitaliziranih v poslovne cone, energetske lokacije in kraje kulturnega pomena v obliki industrijske dediščine.

V sklopu razstave bodo predstavili tudi velenjski prehod prestrukturiranja v zeleno, pametno, inovativno regijo – dosedanje postopke prestrukturiranja in pravičnega prehoda ter projekte regije, ki jih pripravljajo v sklopu izstopa iz premoga.

Mestna občina Velenje je premogovna regija, v kateri obratuje še edini delujoči premogovnik v Sloveniji. Vlada je leta 2022 sprejela strategijo za izstop iz premoga, ki predvideva prenehanje uporabe premoga do leta 2033. Za Velenje to pomeni prenehanje izkopavanja premoga ter kurjenja premoga za namen pridobivanja električne energije in toplote.

Kot premogovna regija se tako soočajo s številnimi izzivi, zato se za skupen nastop evropskih premogovnih regij povezujejo z ostalimi. Kot ob tem poudarjajo, premogovne regije potrebujejo podporo tudi po letu 2027, zato želijo z Evropsko komisijo komunicirati enotno in začeti pogajanja o nadaljnji ter intenzivnejši podpori regijam v prehodu.

Back to top button