V Tešu odpirajo informacijsko točko o plavajoči sončni elektrarni Družmirje

V okviru projekta plavajoča sončna elektrarna Družmirje bo ta teden v upravni stavbi Termoelektrarne Šoštanj (Teš) začela delovati informacijska točka. Z njeno vzpostavitvijo želijo javnost čim bolj vključiti v projekt, jo informirati in odgovoriti na vse dileme ter vprašanja.

Kot so danes sporočili iz Teša, bo mogoče vsa tehnična pojasnila glede načrtovane naložbe dobiti že v torek. Informacijska točka bo vzpostavljena enkrat mesečno, do zaključka javne pobude za državni prostorski načrt.

Poleg te točke je mogoče vprašanja o projektu nasloviti tudi prek elektronske pošte, dodatne informacije pa bodo v kratkem na voljo tudi na spletnih straneh Teša in Holdinga Slovenske elektrarne.

V času javne objave pobude za državno prostorsko načrtovanje za umeščanje omenjene sončne elektrarne ima javnost do 29. junija možnost podati pripombe in predloge, vezane na projekt elektrarne.

Plavajoča sončna elektrarna Družmirje je sicer prvi pomembnejši v sklopu projektov zelenega prehoda in prestrukturiranja Savinjsko-šaleške regije, njegova izvedba pa je skladna tudi z vizijo razvoja mesta Šoštanj.

Elektrarna z okvirno vršno močjo do 140 megavatov in ocenjeno proizvodnjo okoli 140 gigavatnih ur električne energije letno je predvidena na površini do največ polovice razpoložljive površine jezera.

Ta energetski objekt ne bi povzročal emisij škodljivih snovi in ne bi omejeval dostopa do obale jezera. Sočasno z umeščanjem plavajoče sončne elektrarne bi se zagotovile tudi možnosti za urejanje okolice jezera za namene turizma, športa in rekreacije.

Omenjeni projekt je, skupaj z drugimi projekti in upoštevajoč postopno opuščanje premoga, tudi ena od pomembnih rešitev za zagotavljanje sprejemljive cene toplotne energije v Šaleški dolini.

Back to top button