V SLS po prodaji prehranskih podjetij pozivajo k spremembi zakonodaje

V SLS so po prodaji družbe Panvita tujim lastnikom državne institucije pozvali, da v sodelovanju s stroko, skladom kmetijskih zemljišč in kmetijsko zbornico prednostno prevetrijo zakonodajo, da ne bo več prihajalo do prenosa zemlje tujcem. K sprejetju ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti vlado poziva tudi forum za kmetijstvo pri SDS.

“Večinski prevzem družbe Panvita in nova desetletna pogodba, ki hrvaškemu finančnemu skladu omogoča uporabo 3000 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč, nas navdaja z ogorčenjem in skrbjo za prihodnost,” so sporočili iz SLS.

Kot so zapisali, se je v preteklosti obsežne dele Slovenije, ki so bili primerni za pridelavo hrane, pozidalo, dele, ki so za pridelavo hrane še primerni, pa sedaj dajemo v roke tujcem.

“Prehranske samooskrbe in pridelave hrane brez rodovitne kmetijske zemlje ni, tega se je treba zavedati in je treba nemudoma ukrepati,” so poudarili.

Pristojne so zato pozvali k prevetritvi zakonodaje, ki bi gospodarskim družbam onemogočila prenos pravic do upravljanja državnih kmetijskih zemljišč, v primeru, da lastnik družbe postane tujec, pa bi prednostno zakupno pravico imeli slovenski kmetje.

“Predsednico RS in ostale državne institucije pozivam, da v interesu našega obstoja, suverenosti in dobrobiti naroda storijo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo razprodajo in zakupe slovenske zemlje s strani tujcev,” je v imenu stranke pozval Franc Pukšič.

Zadnje lastniške spremembe v slovenskem kmetijskem in živilsko predelovalnem sektorju – prodaja Panvite in Celjskih mesnin – skrbijo tudi forum za kmetijstvo in podeželje pri SDS. “S prodajo teh dveh podjetij Slovenija izgublja še zadnja velika kmetijska in živilska podjetja. Obe prodani podjetji izkazujeta dobre poslovne rezultate, sta pomembna zaposlovalca delovne sile in prispevata pomemben delež pri zagotavljanju prehranske varnosti v Republiki Sloveniji,” so izpostavili.

Zaskrbljujoče se jim zdi tudi, da bodo ob pretekli prodaji Perutnine Ptuj in sedanji prodaji Panvite najboljša kmetijska zemljišča upravljala tuja podjetja. V forumu so zato vlado pozvali k sprejemu ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v državi.

Pri tem med drugim predlagajo celovito prenovo zemljiške zakonodaje; uvrstitev kmetij, kmetijskih in živilskopredelovalnih podjetjih med strateško pomembne subjekte ter sistematični pristop države k odkupu bistvenih kmetijskih in živilsko predelovalnih podjetij v tuji lasti.

Back to top button