Uprava za varno hrano svari pred uporabo neregistriranega zdravila za čebele

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ugotovila, da obstaja možnost, da se v Sloveniji za potrebe zatiranja varoj pri čebeljih družinah uporablja prek spleta kupljeno zdravilo, ki v Sloveniji ni registrirano in nima dovoljenja za promet. Ker je zdravilo prepovedano uporabljati, je njegov uporabnik v prekršku.

Kot so danes sporočili s kmetijskega ministrstva, gre za izdelek “trakovi oksalne kisline” (angleško oxalic strips), ki ga trži grški proizvajalec pod blagovno znamko Wonderfulbees. Zdravilo glede na uradne evidence v Sloveniji ni registrirano, zato ga je prepovedano uporabljati za zatiranje varoj in zdravljenje varoze čebel.

“Če uradni veterinar inšpekcije uprave za varno hrano pri čebelarju ugotovi uporabo neregistriranega zdravila, zoper njega sproži inšpekcijski prekrškovni postopek,” so poudarili.

Imetnik čebeljih družin mora skladno s pravilnikom o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil beležiti vsakokratno zatiranje varoj pri svojih družinah. Evidence o uporabi zdravil mora voditi v potrjenem dnevniku veterinarskih posegov in hraniti dokazila o nakupu zdravil še pet let od zadnjega nakupa in zdravljenja čebeljih družin.

Kot so še pojasnili, lahko čebelarji zdravila za čebele kupijo pri veterinarskih organizacijah ali na Nacionalnem veterinarskem inštitutu pri veterinarju za zdravstveno varstvo čebel. Ob izdaji zdravil morajo predložiti veljaven dnevnik veterinarskih posegov, zdravila pa morajo uporabljati v skladu s priloženim navodilom za uporabo oziroma navodilom veterinarja, ki je zdravilo izdal.

Back to top button