Strateški svet za turizem predvsem o izhodiščih za spremembe zakona o gostinstvu

Člani strateškega sveta za turizem so na današnjem med drugim razpravljali o novih zakonodajnih rešitvah, predvsem o izhodiščih osnutka predloga prenovljenega zakona o gostinstvu, ki bo med drugim na novo uredil kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom. Beseda je tekla tudi o ureditvi področja prostočasnih dejavnosti.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo danes predstavljene predloge upoštevalo pri pripravi končnega osnutka predloga zakona, ki ga bo predvidoma v sredini maja poslalo v javno razpravo in ga takrat tudi predstavilo javnosti.

Cilj novega zakona je omogočiti ureditev, ki bo sledila sodobnim trendom gostinstva in nastanitvene dejavnosti ter zavez k trajnostnemu turizmu, so po seji strateškega sveta sporočili z gospodarskega ministrstva.

Po njihovih navedbah so člani sveta pozdravili, da gredo predlagane rešitve novega zakona v smeri zagotavljanja dobrobiti turistične ponudbe in neravnovesij na stanovanjskem trgu. Opozorili pa so na pomen zagotovitve ustreznega nadzora in sistema učinkovitih sankcij za kršitelje.

Zakon bo med drugim vključeval ureditev kratkoročnega oddajanja stanovanj v najem, kar je bila v zadnjih tednih tudi najbolj javno izpostavljena novost, definiral nove vrste nastanitvenih obratov, uvedel spremembe obratovalnega časa, urejal pa bo tudi gostinsko dejavnost v premičnih gostinskih ter drugih prostorih ter vseboval ukrepe, namenjene promociji Slovenije.

Novo ureditev kratkoročnega oddajanja v najem gospodarsko ministrstvo pripravlja v sodelovanju z ministrstvom za solidarno prihodnost, ki je primarno pristojno za stanovanjsko politiko.

Novi zakon naj bi uredil kratkoročno oddajanje stanovanj v najem, pridobitev evropske identifikacijske številke ob vpisu v register nastanitvenih obratov, zagotovil doslednejši nadzor, hkrati pa naj bi dal več pristojnosti občinam, da bodo lahko to področje uredile glede na stanje na terenu in lastne zmogljivosti ter potrebe. Problematika kratkoročnega oddajanja stanovanj je namreč po delih države zelo različna.

Z rešitvami želi ministrstvo, kot navajajo, doseči ustrezno ravnovesje med omogočanjem turistične ponudbe ter zagotavljanjem ustreznih pogojev za dolgotrajen najem in ponudbo stanovanj za bivanje. Ni pa namen prepoved kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom, so vnovič poudarili. Zakonske spremembe sledijo tudi nedavno dogovorjenim novim pravilom za večjo preglednost in lažje zakonodajno urejanje področja na ravni EU.

Strateški svet je danes tudi izmenjal mnenja o izzivih in potrebnih ukrepih za ureditev področja prostočasnih dejavnosti, kot so npr. rafting, kanjoning, zipline, feratanje in gorsko kolesarstvo.

Člani so se strinjali, da je treba področje urediti celostno, vključno z določitvijo definicije in seznama prostočasnih dejavnosti ter določitvijo splošnih zahtev za izvajalce. Predloge za ureditev področja bo zbirala nedavno oblikovana delovna skupina, ki bo nato pripravila osnutek potrebnih ukrepov.

Back to top button