Skupina Triglav v prvem četrtletju ohranila obseg poslovanja pri 488,7 mio evrov, čisti dobiček s 24,9 mio evrov višji za 3,4-krat

Back to top button