Šefic zaključil individualne pogovore v Braslovčah

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je s sodelavci danes zaključil dvodnevne individualne pogovore z lastniki objektov v Braslovčah. Ocenil jih je kot konstruktivne. Znova je poudaril, da se bodo prednostno posvetili tistim, ki so v poplavah izgubili vse premoženje.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Šefic je pogovore ocenil kot konkretne, podrobne, izčrpne in konstruktivne. “Podani so bili odgovori tako na konkretna individualna vprašanja kot tudi na splošna,” so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Aktivnosti Šefica s sodelavci so v Braslovčah trajale dlje od prvotnih načrtov, ker so bili nekateri individualni pogovori daljši kot običajno, so pojasnili. “Individualni pogovori s posameznimi lastniki objektov trajajo več kot 20 minut oziroma toliko časa, da lastniki objektov prejmejo odgovore na vprašanja,” so zapisali. Če jim odgovorov ne morejo zagotoviti takoj, se dogovorijo, da zainteresirani informacije prejmejo naknadno.

“V prihodnjih dneh bodo vsi, ki so bili prisotni na individualnih pogovorih v Braslovčah, prejeli kratke zabeležke srečanj. Podali bodo lahko svoja dopolnila in postavili še dodatna vprašanja,” so napovedali.

Ob tem so znova zagotovili, da vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih ter državna tehnična pisarna k reševanju individualnih težav in situacij pristopata z veliko skrbnostjo, da podata vse razpoložljive informacije, predstavita celoten postopek, opozorita na potrebno pripravo lastnikov in se seznanita z njihovimi stališči.

“Pomembno je, da ne pade senca dvoma na natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi velike ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi,” so poudarili.

Kot je že v torek povedal Šefic, bi morala biti strokovna mnenja za vse objekte s seznama za preselitev oziroma odstranitev končana marca ali v prvih dneh aprila. Mnenja bodo sicer pripravili v paketih. Prvi je že v potrjevanju na svetu za obnovo.

Ko bo posamezni paket potrjen, bo šel v javno razgrnitev. Nato bodo morali pristojni odgovoriti na postavljena vprašanja in pripombe. Če bodo vsi deležniki svoje delo opravili tako, kot je treba, in v zastavljenih rokih, Šefic pričakuje razgrnitve na vladi konec aprila ali v začetku maja.

Potem bodo sledile cenitve, nekatere morda že aprila, je napovedal Šefic. Podpisovanje pogodb z lastniki s seznama za preselitev nato pričakuje junija ali julija.

Preverite tudi
Close
Back to top button