Ponovna objava razpisov za podporo majhnim kmetijam in mladim kmetom

Slovenski regionalno razvojni sklad je v današnjem uradnem listu ponovno objavil javna razpisa AGRO FI mikro in AGRO FI mladi, ki sta namenjena podpori majhnim kmetijam in mladim kmetom. Rok za prijavo je od 1. julija do konca letošnjega leta oz. do porabe sredstev.

Drugi javni razpis za finančni produkt AGRO FI mikro je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom, ki lahko pridobijo posojila za nakup in posodobitev kmetijske opreme, gradnjo objektov ter uvajanje novih tehnologij. Višina posojila se giblje od 5000 do 25.000 evrov, z obrestno mero nič odstotkov in rokom vračanja do pet let.

Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mikro iz vira ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027 je 1,61 milijona evrov, od tega predvidoma 1,33 milijona evrov za ciljno skupino majhne kmetije in 287.350 evrov za ciljno skupino mladi kmeti.

Drugi javni razpis za finančni produkt AGRO FI mladi je namenjen mladim kmetom, ki prevzemajo ali ustanavljajo kmetijska gospodarstva. Na razpisu lahko pridobijo posojila od 25.001 do milijon evrov z nizko obrestno mero (0,5 odstotka za trajnostne projekte, en odstotek za ostale projekte) in dobo vračanja do 20 let. Poudarek je na trajnostnih ciljih, kot so prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

Slovenski regionalno razvojni sklad je zanj razpisal 2,05 milijona evrov razvojnih posojil. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027 namenilo 492.000 evrov sredstev za portfeljske garancije in skoraj 1,05 milijona evrov za subvencijo obrestne mere ter kapitalska znižanja do porabe sredstev.

Back to top button