Podpisana pogodba za gradnjo osrednjega dela odlagališča NSRAO

Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek in direktor družbe Riko Janez Škrabec sta danes v Krškem podpisala pogodbo o gradnji jedrskih objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini. Z njim se bo po Virškovih besedah Slovenija pridružila skupini držav, ki ustrezno obvladujejo te odpadke.

V okviru pogodbe, vredne nekaj manj kot 93 milijonov evrov, bo družba Riko skupaj s partnerji Kolektor, CGP in Kostak 300 metrov vzhodno od Nuklearne elektrarne Krško (Nek) zgradila odlagalni silos, hale nad njim ter upravno-servisni in tehnološki objekt. Z deli bodo začeli maja, zaključena pa naj bi bila v letu 2027.

Ob podpisu se je Škrabec zavezal, da bodo dela izvedena kakovostno in v dogovorjenih rokih. “Danes vsi skupaj zastavljamo svoje ime, da bo Posavje v dogovorjenem roku dobilo najbolj kakovostno in varno odlagališče NSRAO,” je dejal.

Za to nameravajo po njegovih besedah v projekt vnesti vse svoje gradbeno, inženirsko in izvedbeno znanje ter izkušnje, ki so jih pridobili v preteklosti pri izvajanju najrazličnejših kompleksnih inženirskih objektov. Izrazil je tudi upanje, da bo gradnja “odlična priprava domačega inženirskega znanja in gradbene operative za prihodnjo gradnjo drugega bloka Neka”.

Viršek je dejal, da podpis pogodbe pomeni glavni korak, da Slovenija dobi odlagališče NSRAO in se tako pridruži skupini držav, ki ima ustrezno urejeno hranjenje tovrstnih odpadkov.

Najbolj zahteven del bo gradnja odlagalnega silosa, v katerem bodo shranjeni odpadki. Notranji premer silosa bo 27,3 metra, segal pa bo od 20 do okoli 60 metrov pod površje. Vanj bodo lahko v 10 plasteh zložili 990 zabojnikov z odpadki.

“Šlo bo za večpregradni odlagalni koncept, kar pomeni, da odpadke zapakiramo v sode, sode nato damo v betonski zabojnik in spustimo v silos, kjer jih obdamo z betonom,” je povedal Viršek. Ko bo silos poln, bo zaprt z betonskim pokrovom in okoli 15 metrov debelo plastjo gline.

Odlagališče naj bi poskusno začelo obratovati leta 2027. V njem njem najprej skladiščili omejene količine odpadkov, v začetku leta 2028 pa bo nato po besedah Virška stekla prva faza obratovanja. V okviru te faze bodo vanj preselili odpadke iz Nek, kjer nastane 90 odstotkov NSRAO v Sloveniji, ter iz centralnega skladišča v Brinju pri Ljubljani, kjer so shranjeni NSRAO iz medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti.

Sledila bo od 10- do 15-letna faza mirovanja, ko se bo po letu 2040 začelo z zapiranjem Nek, pa bo sledila še druga faza obratovanja. Takrat bodo v skladišče odložili še odpadke, ki bodo do takrat nastali v Nek, in odpadke iz njene razgradnje. Odlagališče naj bi zaprli leta 2059. Po samem zaprtju je načrtovano 50 let aktivne faze nadzora ter nato še 250 let pasivnega nadzora objekta. Pri tem bo lahko samo območje nad silosom v praktično neomejeno rabo prešlo že kmalu po zaprtju, je povedal Viršek.

V odlagališče bodo po trenutnih načrtih odlagali samo odpadke iz zdajšnjega bloka Nek, v kolikor bo prišlo do gradnje drugega bloka, pa bo treba po besedah Virška odpreti postopke za dodaten silos. ARAO ima sicer na omenjenem območju že pridobljeno okoljevarstveno soglasje za dva silosa.

V Vrbini je načrtovano skladiščenje zgolj slovenskih NSRAO, medtem ko mora Hrvaška v skladu z meddržavno pogodbo do leta 2027/2028 najti rešitev za svoj del odpadkov. “Trenutno načrtujejo svoje skladišče na območju Hrvaške,” je povedal Viršek.

Bo pa morala Slovenija najti še rešitev za skladiščenje visokoradioaktivni odpadkov, ki se trenutno hranijo v bazenu za izrabljeno gorivo v Neku in v posebnem suhem skladišču v okviru nuklearke. Za te odpadke je namreč tovrstno skladiščenje predvideno do leta 2103, nato pa je po trenutnih rešitvah predvideno globoko odlaganje na več kot 500 metrih globine.

Podpis današnje pogodbe za izgradnjo osrednjega dela odlagališča NSRAO sicer pomeni zaključek treh od štirih razpisov, ki jih v zvezi z gradnjo odlagališča NSRAO načrtuje ARAO. Trenutno je odprt še razpis za dobavo in montažo portalnega dvigala, s katerim bodo odpadke spuščali v odlagalni silos.

Back to top button