Petim občinam Triglavskega narodnega parka v brezplačno uporabo električni kombiji

Pet občin Triglavskega narodnega parka – Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska Gora in Bohinj, je danes v brezplačno uporabo prejelo električna kombinirana vozila, ki jih bodo namenili predvsem za zagotovitev večje mobilnosti prebivalcev, pa tudi turistov, ter za potrebe umirjanja prometa v zavarovanem območju.

Kot je ob tem poudaril direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Tit Potočnik, je trajnostna mobilnost eno od prioritetnih področij delovanja zavoda, še posebej na območjih, kjer je javni potniški promet omejen oziroma ga ni.

Triglavski narodni park je zato v sodelovanju z ministrstvom za naravne vire in prostor v okviru pilotnega projekta kupil električna kombinirana vozila za lokalne skupnosti. Sredstva so namenili iz podnebnega sklada. Skupaj s sistemom zagotavljanja prevozov so stroški znašali 280.000 evrov. Na razpisu, ki ga je izvedel zavod TNP, so vsaka po eno vozilo dobile občine Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska Gora in Bohinj.

Prevoze z električnimi kombiji bodo lahko občine namenile tako domačinom kot turistom, cenovno politiko prevozov oziroma morebitne ugodnosti za določene skupine prebivalcev pa bodo določale same. Posebno pozornost bodo namenili starejšim, pa tudi najmlajšim prebivalcem, so izpostavili župani. Ob vrhuncih turistične sezone bodo kombije uporabljali tudi za dostop do glavnih turističnih točk.

Veseli jih, da bodo z vozili lahko zapolnjevali vrzeli pomanjkanja javnih prevozov ter hkrati olajšali življenje prebivalcem. Dodali so, da nova pridobitev predstavlja tudi izziv, na eni strani glede zagotavljanja voznikov, oblikovanja linij prevozov oziroma optimalnega izkoristka vozila, na drugi strani pa tudi zaradi zagotavljanja ustrezne polnilne infrastrukture.

Problematiko pomanjkanja polnilnic je izpostavila tudi državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen. Kot je spomnila, sta bila lani sprejeta predpisa, ki bosta omogočila dodeljevanje finančnih spodbud z nacionalnimi in evropskimi sredstvi za zasebno in javno dostopno infrastrukturo. Ker je predvsem slednja zelo pomembna, bodo na ministrstvu pozornost namenili tudi temu, da bo mreža javno dostopne polnilne infrastrukture zagotavljala ustrezno in uravnoteženo geografsko pokritost.

Vodja informacijsko izobraževalne službe zavoda TNP Majda Odar je povedala, da je cilj projekta tudi skupna koordinacija in usmeritev občin pri organizaciji prevozov, za kar skrbijo skupaj s Posoškim razvojnim centrom. Pomembna je tudi digitalna podpora v obliki aplikacije, s katero je mogoče prevoze rezervirati. Tako za vozila kot za razvoj podpornega digitalnega sistema za omogočanje prevozov je poskrbelo podjetje Toyota Slovenija.

Back to top button