Odobrena evropska sredstva za vzpostavitev stičišča za oblikovanje politik

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik, katerega namen je med drugim prispevati k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,35 milijona evrov.

Namen projekta Stičišče za oblikovanje politik je omogočiti razvoj celovitih rešitev preko participativnega eksperimentiranja na področju politik in ukrepov pilotnega inoviranja v javnem sektorju ter tako podpreti procese odločanja, so v sporočilu za javnost zapisali na kohezijskem ministrstvu.

Kot so pojasnili, je cilj ustvariti “laboratorijsko” okolje, v katerem bodo pripravljavci politik in nevladne organizacije, skupine državljanov, strokovne organizacije, univerze in raziskovalni centri ter podjetja v sodelovanju oblikovali in testirali inovativne politike, predpise in javne storitve za spodbujanje prehoda v krožno in nizkoogljično gospodarstvo in družbo. Prav tako bodo skupaj gradili institucionalne zmogljivosti za participativno eksperimentiranje in inoviranje v javnem sektorju ter spremljali in merili vpliv izvedenih ukrepov z ustreznimi metodami raziskovanja in analitike za boljše razumevanje stanja in vidnosti sprememb.

Upravičenec do finančnega prispevka za projekt je ministrstvo za javno upravo. Projekt vzpostavitve stičišča za oblikovanje politik se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 2,35 milijona evrov, so še sporočili z ministrstva.

Back to top button