Obveznice Gorenjske banke odslej na Ljubljanski borzi

Gorenjska banka je danes svoje štiriletne obveznice uvrstila v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev na borzo v banki in na borzi vidijo kot pomemben element za razvoj banke in kapitalskega trga v Sloveniji.

“Dinamičen in visoko likviden kapitalski trg podjetjem in vlagateljem izboljšuje dostop do kapitala, kar spodbuja nove naložbe, inovacije ter ustvarjanje novih delovnih mest,” je uvrstitev obveznic na borzo v sporočilu za javnost pospremil predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak. Kot je dodal, gre za potrditev razvojne naravnanosti Gorenjske banke in njene zavezanosti k trajnostno naravnanemu razvoju.

Da gre za pomemben korak, ki poudarja zaupanje v stabilnost in rast slovenskega kapitalskega trga, pa je ocenil predsednik Ljubljanske borze Aleš Ipavec. “Trend širjenja nabora vrednostnih papirjev na domači borzi se nadaljuje, s tem pa tudi naložbene priložnosti naših investitorjev,” je pristavil.

Gorenjska banka je izdajo obveznic z namenom izpolnjevanja regulatornih zahtev (MREL) v vrednosti 72,6 milijona evrov zaključila 22. novembra lani. Obveznice bodo dospele 22. novembra 2027, jih bo pa mogoče predčasno odpoklicati v zadnjem letu do dospelosti. Obrestna mera je fiksna in znaša 9,25 odstotka letno na glavnico.

“Z izdajo je banka s 1. januarjem 2024 presegala zahtevano višino kapitala in kvalificiranih obveznosti. Zaupanje je banki izkazal širok nabor dobro poučenih vlagateljev doma in v tujini, med njimi banke, zavarovalnice, upravljavci skladov in druge finančne institucije,” so poudarili v banki.

Back to top button