Objavljen nov poziv za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Potem ko je konec leta 2023 potekel petletni mandat Igorju Hrovatiču in se je novembra objavljeni javni poziv zaključil brez izbire novega varuha v verigi preskrbe s hrano, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo novo javno povabilo kandidatom za opravljanje te funkcije. Rok za prijavo je 7. marec.

Med ključnimi nalogami varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki to delo opravlja nepoklicno, upravičen pa je do nagrade za opravljeno delo in do povračila potnih stroškov, so spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objava primerov dobrih poslovnih praks in obveščanje javnosti.

Varuh vladi letno poroča o primerih dobrih in slabih poslovnih praks ter o najpogosteje ugotovljenih nedovoljenih ravnanjih v verigi preskrbe s hrano, hkrati pa ji predlaga sprejetje ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano. Pri delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in pošteno. Ta funkcija je bila v Sloveniji vzpostavljena leta 2015.

Za varuha je lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano, piše v pozivu.

Kandidat za varuha ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata in tudi ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora pravne osebe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane. Prav tako ne sme biti kmet, samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali družbenik v gospodarski družbi, ki se ukvarja s temi dejavnostmi.

Zaradi izteka mandata Hrovatiču je ministrstvo javni poziv zainteresiranim kandidatom za varuha objavilo že 9. novembra lani. Prispele so prijave treh kandidatov, od katerih dva nista izpolnjevala zahtevanih pogojev, za tretjega pa se komisija po opravljenem pogovoru ni odločila. Ministrstvo je tako sklenilo objavo javnega poziva ponoviti.

Back to top button