Občina Šmartno ob Paki vlado poziva k ukrepom za izboljšanje poplavne varnosti

Občina Šmartno ob Paki, ki je bila močno prizadeta v avgustovski vodni ujmi, je na vlado in pristojna ministrstva naslovila pismo, v katerem zahteva takojšnje ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti. Ukrepi bi se nanašali na vodotoke Paka, Hudi potok in Prelp ter na druge hudournike, ki ob močnejšem deževju ogrožajo občane.

Kot so za STA povedali na Občini Šmartno ob Paki, je del ukrepov tudi skrb direkcije za infrastrukturo za primerno odvodnjavanje pri vzdrževanju cest in gradnji novih.

Na občini sicer od države pričakujejo čim hitrejšo opredelitev prostorskega obsega in poimenskega seznama občanov, ki se bodo zaradi nevarnosti poplav in plazov morali preseliti.

Čim prej želijo pridobiti natančne in verodostojne informacije ter zagotovila, na podlagi katerih bi lahko izpeljali ustrezne postopke ter opravili naloge v pristojnosti občine za zagotavljanje nadomestnih stavbnih zemljišč, njihovo komunalno opremljenost in umeščanje novogradenj v prostor.

Na občini si obenem želijo, da bi jim država zaradi napovedane znatne izgube stavbnih zemljišč priznala poseben status, na podlagi katerega bi bili deležni določenih olajšav.

Back to top button