Naložba v razstavni center za Expo 2027 naj bi se Srbiji povrnila v 30 letih

Srbiji se bo naložba v razstavni center za svetovno razstavo Expo 2027 povrnila v okoli 30 letih, je po pisanju mreže Radio Slobodna Evropa (RSE) pokazala analiza, ki jo je naročilo srbsko ministrstvo za gradbeništvo. Gradnja kompleksa s spremljajočimi objekti bo po tej analizi stala približno pol milijarde evrov.

Srbija bo Expo gostila leta 2027 in bo potekal v Beogradu. Stroški gradnje razstavnega kompleksa bodo po predhodni študiji o upravičenosti Expa in novega sejemskega prostora znašali 500 milijonov evrov.

Analizo je na zahtevo srbskega ministrstva za gradbeništvo junija 2022 izdelala svetovalna hiša Bates iz Bolgarije oziroma njena podružnica v Beogradu. Novinarji RSE so jo našli v arhivu beograjskega zavoda za urbanizem, na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja pa jim jo je nato posredovalo ministrstvo za gradbeništvo. Javnosti do zdaj ni bila dostopna.

Srbske oblasti so že leta 2022 napovedale, da bodo kompleks za Expo 2027 zgradili v primestnem beograjskem naselju Surčin. Zanj so izbrali kmetijsko zemljišče brez prometne in komunalne infrastrukture.

Svetovalna hiša Bates je v oceno naložbe vključila stroške gradnje sejemskih paviljonov, pa tudi stanovanjskih objektov, gostinskih lokalov, trgovin, sprehajalnih poti, parkirišč in povezovalnih cest.

Stroški razstavnega dela kompleksa naj bi znašali 241 milijonov evrov, gradnja dodatnih objektov pa 259 milijonov evrov.

Študija poudarja, da je Expo neprofitni projekt in da bo vložena sredstva mogoče upravičiti le z uporabo zgrajenega kompleksa kot novega sejemskega prostora.

“Čeprav objekti, zgrajeni za tovrstne prireditve, ne dosegajo povračila vloženega kapitala, je mogoče z uresničitvijo ideje o kasnejši uporabi tega prostora kot novega sejemskega prostora upravičiti javna sredstva, vložena v izgradnjo kompleksa,” piše v študiji.

Da bi bila gradnja ekonomsko upravičena, študija predvideva, da se bo Beograjski sejem z obrežja reke Save v središču prestolnice preselil v novozgrajene objekte v Surčinu, kjer bodo morali poleg vseh dosedanjih dogodkov organizirati še več sejmov, koncertov in konferenc.

Če bodo vsi ti načrti uresničeni, naj bi se naložba v višini 241 milijonov evrov, ki je predvidena samo za razstavne prostore, po študiji povrnila po najmanj 27,4 leta.

RSE sicer še navaja, da so srbske oblasti načrtovale selitev Beograjskega sejma z obrežja Save na novo lokacijo že dolgo pred pridobitvijo organizacije Expa 2027, kar je povzročilo nezadovoljstvo dela javnosti, predvsem strokovne.

Back to top button