Nadzorniki Petrola: Ob menjavah v upravi upoštevali vsa pravila in standarde

Nadzorni svet Petrola je vse odločitve glede imenovanja članov uprave družbe in tudi glede prenehanja mandata določenih članov uprave družbe sprejemal samostojno in informirano ter ob upoštevanju vseh pravnih pravil in standardov korporativnega upravljanja, so zapisali v odgovoru SDH.

Nadzorni svet Petrola je v odgovoru na poziv Slovenskega državnega holdinga (SDH), naj poda dodatna pojasnila glede menjav v upravi, v okviru katerih se je z mesta predsednice uprave poslovila tudi Nada Drobne Popović, zagotovil tudi, da je pri sprejemanju odločitev dosledno spoštoval tudi ekonomske koristi družbe.

Člana uprave, ki sta podala odstopni izjavi, nista prejela odpravnine, nekdanji predsednici uprave pa je odpravnina pripadala na podlagi sporazuma o prenehanju mandata, ki je bil sklenjen na pobudo nekdanje predsednice uprave, so še zapisali v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze v sredo, ko se je tudi iztekel rok, ki ga je za odgovor postavil SDH.

SDH, ki upravlja s skupno okoli tretjinskim deležem Petrola v lasti države, SDH in Kada, je nadzorni svet Petrola javno pozval k dodatnim pojasnilom, potem ko je 22. novembra Drobne Popović sklenila sporazum o prenehanju mandata, na čelu uprave pa jo je naslednji dan zamenjal tedanji član uprave Sašo Berger.

SDH je v dopisu s 30. novembra med drugim navedel, da po njegovi oceni nadzorni svet Petrola razlogov za spremembe v sestavi uprave kot tudi izvedenih kadrovskih postopkih ni ustrezno komuniciral. Poudaril je, da je pomembno, da so kadrovski postopki izvedeni skladno z dobro prakso, kot izhaja tudi iz kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ter da družba razloge za predčasne spremembe v sestavi uprave in izvedene kadrovske odločitve ustrezno predstavi delničarjem.

Holding je od nadzornikov med drugim želel pojasnila, kaj so bili razlogi za julijsko predčasno prenehanje mandata oz. odstop člana uprave Jožeta Bajuka in sporazumno predčasno prenehanje mandata Drobne Popović, ali so pri postopkih za imenovanje članov uprave Bergerja in Marka Ninčevića sodelovale zunanje kadrovske agencije ali zunanji strokovnjaki ter ali so bili pri kadrovskih odločitvah deležni kakšnih zunanjih pritiskov.

Upravo Petrola je potem 8. decembra zapustil še Matija Bitenc, sicer glavni direktor družbe Geoplin. Kot so takrat sporočili nadzorniki, se bo Bitenc posvetil izključno vodenju tega veletrgovca s plinom iz Petrolove skupine.

Nadzorni svet je nato minuli teden v upravo imenoval Metoda Podkrižnika, ki bo skrbel za področje prodaje podjetjem in javnemu sektorju, zemeljski plin, električno energijo in operativno poslovanje, ter Draga Kavška, ki bo odgovoren za področja financ, informacij in tveganj.

Uprava Petrola je tako spet šestčlanska – poleg Bergerja, Ninčevića, Podkrižnika in Kavška sta v njej še Jože Smolič in delavski direktor Zoran Gračner.

Back to top button