Na Jesenicah po mestnem prevozu težave še s šolskimi prevozi

Na Jesenicah se nadaljujejo težave pri zagotavljanju avtobusnih prevozov po izteku koncesijskih pogodb. Občina s 1. julijem ostaja brez mestnega potniškega prometa, sedaj pa so se težave pokazale še pri šolskih prevozih, saj bi se ti glede na ponudbo Arrive v prihodnjem šolskem letu podražili za petkrat.

Kot je sporočila Občina Jesenice, se je na razpis za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v prihodnjem šolskem letu prijavila le Arriva, ki je oddala ponudbo v višini 1,464 milijona evrov. Cena je skoraj petkrat višja, kot jo je občina Arrivi plačala za iztekajoče se šolsko leto, ko je znašala 298.000 evrov.

Na občini so nad takšnim dvigom cene osupli, saj menijo, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage. Ob tem navajajo podatke, koliko je občina Arrivi plačevala za šolske prevoze v minulih letih. V zadnjih sedmih letih so se cene gibale od 175.000 do 317.000 evrov.

Ob tem velja, da je občina cene šolskih avtobusnih prevozov Arriva v preteklih letih obračunavala na podlagi koncesijske pogodbe, ki je poleg šolskih prevozov vključevala tudi mestni potniški promet. Lani je občina plačala 298.000 za šolske prevoze in 454.000 evrov za mestni promet, kar je skupaj znašalo 752.000 evrov.

Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer dolgoletni občinski partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah nesprejemljiva. “Na Občini Jesenice se zavedamo, da vsako podjetje zasleduje svoje poslovne interese, vendar menimo, da tolikšen dvig cene v enem letu kljub vsem podražitvam na trgu ni upravičen,” so zapisali.

Po izračunih občine ponujena cena Arrive bistveno presega dejanske stroške tudi v primeru, da bi bili avtobusi in zaposleni vozniki namenjeni izključno izvajanju šolskih prevozov. Občina zato na tako podražitev ne more pristati in bo primorana iskati alternative za izvajanje šolskih prevozov.

Kot zagotavljajo na občini, pripravljajo tudi nov model javnega mestnega potniškega prometa s ponudnikom, ki bo pripravljen graditi na dolgoletnem partnerstvu in od katerega bodo imeli koristi tako izvajalec javnega mestnega potniškega prometa kot občani.

Pred kratkim so z občine namreč sporočili tudi, da od 1. julija na Jesenicah ne bo več mestnega avtobusa, ker se na razpis za potencialnega prevoznika ni prijavil nihče. Občina je razpis, ki ga je pripravila na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023, objavila trikrat, a brez uspeha. Zato nove koncesije ni mogla podeliti.

Kot so izpostavili na občini, so v postopku priprave novega modela za izvedbo krožnega javnega mestnega potniškega prometa, ki bo povezoval primestna naselja, kamor sodijo Hrušica, Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Tomšičeva ulica. Tudi po 30. juniju pa bo normalno potekal medkrajevni javni linijski prevoz potnikov od Koroške Bele do Hrušice.

Na ukinitev mestnega potniškega prometa so se prek družbenih omrežij kritično odzvali številni občani, prek sporočila za javnost pa tudi okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki je izpostavila okoljski in družbeni pomen javnega avtobusnega prevoza. Občino poziva, naj v vmesnem času do sprejema in uveljavitve novega modela mestnega javnega potniškega prometa zagotovi začasno rešitev.

Back to top button