Na Jesenicah po mestnem prevozu težave še s šolskimi prevozi (dopolnjeno)

Na Jesenicah se nadaljujejo težave pri zagotavljanju avtobusnih prevozov po izteku koncesijskih pogodb. Občina s 1. julijem ostaja brez mestnega potniškega prometa, sedaj pa so se težave pokazale še pri šolskih prevozih, saj bi se ti glede na ponudbo Arrive v prihodnjem šolskem letu podražili za petkrat. V Arrivi trdijo, da občina s podatki zavaja.

Kot je sporočila Občina Jesenice, se je na razpis za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v prihodnjem šolskem letu prijavila le Arriva, ki je oddala ponudbo v višini 1,464 milijona evrov z vključenim DDV. Cena je skoraj petkrat višja, kot jo je občina Arrivi plačala za iztekajoče se šolsko leto, ko je znašala 298.000 evrov.

Na občini so nad takšnim dvigom cene osupli, saj menijo, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage. Ob tem navajajo podatke, koliko je občina Arrivi plačevala za šolske prevoze v minulih letih. V zadnjih sedmih letih so se cene gibale od 175.000 do 317.000 evrov.

Ob tem velja, da je občina cene šolskih avtobusnih prevozov Arriva v preteklih letih obračunavala na podlagi koncesijske pogodbe, ki je poleg šolskih prevozov vključevala tudi mestni potniški promet. Lani je občina, kot so navedli, plačala 298.000 za šolske prevoze in 454.000 evrov za mestni promet, kar je skupaj znašalo 752.000 evrov.

Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer dolgoletni občinski partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah nesprejemljiva. “Na Občini Jesenice se zavedamo, da vsako podjetje zasleduje svoje poslovne interese, vendar menimo, da tolikšen dvig cene v enem letu kljub vsem podražitvam na trgu ni upravičen,” so zapisali.

Po izračunih občine ponujena cena Arrive bistveno presega dejanske stroške tudi v primeru, da bi bili avtobusi in zaposleni vozniki namenjeni izključno izvajanju šolskih prevozov. Občina zato na tako podražitev ne more pristati in bo primorana iskati alternative za izvajanje šolskih prevozov.

Kot zagotavljajo na občini, pripravljajo tudi nov model javnega mestnega potniškega prometa s ponudnikom, ki bo pripravljen graditi na dolgoletnem partnerstvu in od katerega bodo imeli koristi tako izvajalec javnega mestnega potniškega prometa kot občani.

Pred kratkim so z občine namreč sporočili tudi, da od 1. julija na Jesenicah ne bo več mestnega avtobusa, ker se na razpis za potencialnega prevoznika ni prijavil nihče. Občina je razpis, ki ga je pripravila na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023, objavila trikrat, a brez uspeha. Zato nove koncesije ni mogla podeliti.

V Arrivi medtem trdijo, da Občina Jesenice s predstavljenimi informacijami zavaja. “V družbi Arriva smo bili neprijetno presenečeni nad posredovanimi informacijami Občine Jesenice. Podatek občine, da smo šolski prevoz podražili za petkrat, ne drži,” so sporočili iz podjetja in dodali, da omenjene informacije ne odražajo dejanskega stanja in mečejo slabo luč na delovanje družbe.

Pojasnili so, da se v preteklih dveh letih Arriva na kombinirane razpise za mestni in šolski prevoz Občine Jesenice ni prijavila, saj so ocenili, da so bili zahtevani pogoji v razpisih nerealni. Po javno dostopnih podatkih se na razpise za izvajanje prevozov v občini Jesenice v dveh letih ni prijavil niti noben drug ponudnik prevozov. To ocenjujejo kot jasen signal, da je težava v razpisih in ne v ponudnikih storitev.

Občino so na pomanjkljivosti v razpisnih pogojih večkrat opozorili preko sistema javnih naročil. Med drugim so izpostavili, da je ob razpisih za dolgoročna sodelovanja praksa takšna, da se v razpisnih pogojih določi indeksacija, ki omogoča porazdelitev tveganja in definira obseg regulacije tveganj. Takšno indeksacijo je upošteval tudi razpis za javni potniški promet, ki ga je izvedlo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Kar se tiče stroška za izvajanje šolskega prevoza v jeseniški občini, so, kot so pojasnili, ceno oblikovali glede na razpisne pogoje, ki se bistveno ne razlikujejo od pogojev za opravljanje kombiniranega mestnega in šolskega prevoza, kakršnega so opravljali do sedaj.

Vozniki in vozila se namreč v kombiniranem mestnem in šolskem prevozu lahko medsebojno dopolnjujejo, kar bistveno vpliva na znižanje vsote stroškov. V aktualnem razpisu za šolske prevoze pa takšno kombiniranje ni možno, kar pomeni, da bi tako vozila kot tudi vozniki morali biti del dneva na čakanju. Če bi tudi v preteklem obdobju mestni in šolski prevoz opravljali popolnoma ločeno, bi bila cena višja oziroma v takšnih okvirjih, kot je v aktualni ponudbi, so pojasnili.

Izpostavili so, da je razpis za šolske prevoze predvidel le eno vozilo manj kot razpis za kombinirane mestne in šolske prevoze. V letu 2023 je tako skupni strošek izvajanje kombiniranega mestnega in šolskega prometa znašal 967.000 evrov brez DDV. V aktualnem razpisu za izvajanje izključno šolskega prevoza pa bi na leto znašal brez DDV znašal 1,172 milijona evrov.

Back to top button